otrdiena, 2019. gada 1. oktobris

Mūsļaužu pārdomas

Esam sagaidījuši rudens ekvinokciju izsakoties astronomiskos terminos, jeb Miķeļus apzīmējot saskaņā ar latviešu gadskārtu ritu. Būtu labi, ja darbi būtu padarīti, taču tā nemēdz būt. Tomēr sācies “gada darba” izvērtēšanas laiks, gribam to vai ne. 

Interesants laiks. Kam lai uzticas? Iepriekšējā rakstā minēju, ka Rīgas domes koalīcija tapusi skaitliski lielāka un še tev, daļa nostājas “pret savējiem”.

Lai izklāstītu savu redzējumu, nākas par atskaites pamatu, cik atkārtot, cik, varbūt, savādāk darīt zināmu jau agrāk pausto. Dzīve ir mērķtiecīga. Pārstāvu viedokli, ka visaugstākā izmaināmā vērtība ir vide kā vienots kopums. Dievam tā ir Daba un Dievs to uztur. Mēs neievērot Dabas likumus varam kādu laiku līdz uz “savas ādas” izjūtam kļūdas sekas. Man kā cilvēkam svarīgākā vērtība ir savas tautas kultūrvide. Latviešu tauta pašlaik atrodas kritiskā brīdī - pastāvēt vai ļauties svešām savtīgām ietekmēm. Latviešu tauta ir piederīga baltu kultūrai un tā ir saskaņā ar taisnīgajiem Dieva, Dabas likumiem. Cilvēks savā attīstībā atrodas pakāpē ar ierobežotām zināšanām. Dabā iekārtots tā, ka mērķtiecīgai dzīvei Dievs palīdz piepildīt katra vēlmes. Baltu kultūrā ir izkopta māka šo palīdzību atpazīt ka Dieva padomu, kā Dieva palīdzību. Tad lūk, Dieva padoms man dara zināmu, ka tikai izmantojot šo savas kultūras māku apliecinām sevi kā baltu kultūras nesējus un izvirzot par mērķi saglabāties kā tautai varam saglabāties. Tātad vispirms vissvarīgākais mērķis. Tikai viens! Dzenoties pēc diviem zaķiem aizmuks abi. Nākošais, nav nozīmes protestēt, ka atrodamies uz attīstības pakāpes ar ierobežotām zināšanām. Jāizmanto to kas ir un mums ir Dieva padoms. Labāku par nevar izdomāt, jo tāda nevar būt. Dieva padoms pilnībā taisnīgs un šis taisnīgums izpaužas arī kā pilnīga nesavtība. Tātad paša izvirzīts taisnīgs mērķis un padoms (Dieva!) kā to sasniegt. Jāsasniedz gan pašam. Dievs palīdz ar atbilstošu apstākļu izkārtošanu. Neko darīt, jādara pašiem. 

Šo vienkāršo darbību mums liedz izpildīt kopumā zaudētā māka atpazīt Dieva padomu. Esam to aizvietojuši ar pieredzi, būs tāpat kā iepriekšējās reizēs. Mūsdienās šo ieradumu izmanto, lai tā cilvēks rīkotos situācijā, kurā atkal pietrūkst zināšanu situāciju izprast. Tāpēc mūsdienās izplata tik daudz maldinošu ziņu. Šo neziņu vēl vairo ar sev izdevīgu atziņu izplatīšanu, pētījumu, “atklājumu” pasniegšanu konferencēs, simpozijos utt. Šīs stratēģijas efektivitāti apliecina kaut vai Krimas aneksijā izmantotie iekarotāji formas tērpos, bet bez piederības zīmotnēm. Nebūsim naivi uzskatot, ka cilvēka lēmuma pieņemšana ir noslēpumos tīta. Tātad cilvēkam ar ierobežotām zināšanām “piespēlējot” atbilstošu informāciju atbilstošā veidā, var panākt, ka cilvēks pats pieņem atbilstošu lēmumu, kurš neatbilst cilvēka patiesajām, svarīgākajām vēlmēm, mērķiem. Krievijas vara pielikusi daudz pūļu, lai apgūtu šādu “tehnoloģiju” un Kremlis to izmanto. Mēs šo norisi saucam par hibrīdkaru. Lai atturētu atbilstošās amatpersonas uzticēties Svoka paustajam, vajag iesēt šaubas par paustā patiesumu. Ak viņš pauda, ka RD koalīcija ir 35 cilvēku liela. Pastāv iespēja nomanipulēt, lai daļa koalīcijas iebilst un turpiniet vēl uzticēties Svokam. Kur pieļauta kļūda? Tikai tad, ja atkāpjamies no sava mērķa un Dieva padoma kā vienīgajam izšķirošās situācijās. Apkārt var izspēlēt dažādas scēnas, situācijas un pat nelaimes un tas notiek tālab, lai cilvēks, cilvēki paši pieņemtu aplamus lēmumus. Tas ir “attaisnojums” agresoram Dieva priekšā: viņi paši pieņēma lēmumu, mēs tikai pabaidījām, izmantojām viņu vājības utt. Vai mēs vainīgi, ka viņi nestabili savā pārliecībā, atsakās no savām vērtībām. Dievs ir vienīgais spēks, kuru Kremlis respektē. To “apiet” Kremlis apguvis ar māku panākt, lai pats cilvēks pieņemtu Kremlim izdevīgu lēmumu un Dievam paša lēmums jārespektē. Izeja cilvēka brīvības saglabāšanai ir izkopt cilvēkam sevī vērtību sistēmu, kura saskanīga ar taisnīgajiem likumiem un nepadoties kārdinājumiem iegūt lētāk par tirgus vērtību utt. Dievs respektēs kā jebkuru gribu un rezultāts būs taisnīgs manipulāciju neietekmēts. 

Latviešu tautas pašreizējā situācija ir tāda, ka esam novājināti un ievērojamu laiku vienīgā iespēja pastāvēt ir valsts varai apstiprinot amatpersonu, kura personīgi atbildīga par latviešu tautas saglabāšanos. Pamatojot un atzīstot šo mērķi par svarīgāko, soli pa solim latviešiem jāizkopj sevī tikumiska vērtību sistēma un dzīvosim laimīgi, veseli, pārticībā, Dieva aizsardzībā. “Bumba” pašlaik atrodas valsts varas pusē, vai izmantos iespēju, vai arī izlems pieņemt savādāku risinājumu. Ir iestājies izdarītā darba novērtēšanas laiks. No mana viedokļa valsts vara nav izdarījusi pietiekoši, lai saglabātos latviešu tauta un tāpēc atbildīga par atbilstošu rezultātu. Pie tam ar iespēju aizbildināties, ka neviena pienākumos nav iekļauta tāda juridiska atbildība. 

J.Svoks,
2019. gada 24. sept.

Krāslavas nov., Izvaltas pag., Izvalta, Ezera iela 12-23
E-pasts: svoks@apollo.lv
Tālr. nr.: 26954597

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana