trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

Pavasara talka Lokstenē

Latvijas Dievturu sadraudze aicina uz talku Lokstenes svētnīcā 2019.gada 27.aprīlī plkst. 11.00

Latviskā dievestība

2019.gada 26.aprīlī plkst. 19.00 Zināšanu telpā ZIKURĀTS Laika un telpas attiecības latviskās dievestības priekšstatos – ar stāstījumu un aicinājumu uz sadziedāšanu viesos domubiedru kopa no Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saimes.
Mūsu tradīcijā Laima ieliek mūs laikā un Māra ieliek mūs vielā. Laima pārvalda likteni – tā liek, raksta mūžu, liek savus lēmumus, kuriem nevar pāri kāpt, bet nav tā, ka mums būtu kāda bezcerīga attieksme pret nolemto. Mums Laimas likumi ir jāzin un jāievēro, ar tiem jārēķinās – šādi būtu labi saprast Laima lēmumu nepārkāpjamību. Te stāsts par zinošu un atbilstīgu rīcību. 

sestdiena, 2019. gada 13. aprīlis

LDS iesaka ...

Arī Japānā ir ļoti dzīva tradicionālā dievestība. Te par to varēs uzzināt vairāk. Mūsu LDS valdes dalībnieks Uģis Nastevičs doktorantūras pētījumu ietvaros pievērsies arīdzan šintō - japāņu tradicionālo dievestību. Šai reizē stāstījums par pieredzēto trīs nedēļu viesstudijās un lauka pētījumā Isē.

Tiksimies RCB filiālbliotēkā VIDZEME otrdien, 16.aprīlī plkst. 17.00

Visi laipni aicināti!


LDS Gada sapulce izrisināta
Latvijas Dievturu sadraudzes saimju, puduru un ārpus saimēm reģistrēto saviešu pilnvaroto pārstāvju ¹2019. gada Sulu mēneša 13. dienas kopsapulces dalībnieki/ Foto: Uģis Nastevičs

svētdiena, 2019. gada 7. aprīlis

LAIMAS DAUDZINĀJUMS


2019.gada 12.aprīlī plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē notiks Latvijas Dievturu sadraudzes ikmēneša sanāka. Šai reizē aicinām uz LAIMAS DAUDZINĀJUMU. Dziesmu ritus vadīs Anda Ābele un folkloras kopa LAIVA. Par Laimas daudzveidīgām šķautnēm un raksturu vēstīs LDS savieši, Valdis Celms,  un Gunta Saule (Daugavas saimes pārstāve).

svētdiena, 2019. gada 31. marts

LDS Gada sapulce

2019.gada 13.aprīlī plkst. 11.00 Rīgā, NVO namā (Ieriķu ielā 43) 128.telpā notiks Latvijas Dievturu sadraudzes gada sapulce.

Savieši sīkāku informāciju tuvākā laikā saņems e-pastos.

Atgādinām, ka balstiesīgi ir tikai tie savieši, kuri veikuši savu regulāro gada dalības maksu.

Saziņai - Gunta Saule (tālr.: 27811297, e-pasts - dievturi@gmail.com)

otrdiena, 2019. gada 19. marts

Spuru Riču pieminot.


Saņemta skumja un negaidīta ziņa, jo, liekas, tik nesen vēl bijām tikušies.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem un Latviju Dievturu Sadraudzes saviešiem ar ilggadējā vadoņa Spuru Riča došanos mūsu senču saimē.
Mums paliek jaukas atmiņas no tikšanās reizēm Latvijā, no viņa mantotā sirds gudrība un visvairāk viņa dedzība latviskās dzīvesziņas un dievestības uzturēšanā, kā arī atbildība īstenot tālāk viņa iesākto, ieceres un cerības Dievturībā.
Ričs ir devies pie mūsu vecajo saimes, pie tiem, kas mūžos vēro mūsu gaitas, pie tiem, kuru padomu mēs vienmēr atsauksim palīgos, kad veļu laikā vakarēsim atkal kā vienota saime. 
Lai Ričam vieglas smiltis un vēlreiz visdziļākā līdzjūtība īpaši Lilitai un visiem tuviniekiem!
Latvijas Dievturu Sadraudzes vārdā
Andrejs Broks

otrdiena, 2019. gada 12. marts

Lielās dienas ieskandēšana

2019.gada 15.martā plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē notiks Latvijas Dievturu sadraudzes ikmēneša sanāka.Šai reizē, atbilstoši gadalaikam un Saules ritam aicinām uz Lielās Dienas ritu ieskandēšanu “Saulīte, māmiņa, spīguļoj, spīguļoj!”. Kopīgos sarunu un dziesmu ritus vadīs Gunta Saule. Norises kuplinās un iedziedās Daugavas saimes un Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE ļaudis.

sestdiena, 2019. gada 16. februāris

Sveikiname Lietuvą!


Foto no Aigars Lapiņš.

Saules mūžu Lietuvai!


Lietuvas Republikas 101.gadskārtas priekšvakarā norisinājās Latvijas Dievturu sadraudzes rīkots Svinīgs sarīkojums šim dižajam notikumam par godu. Viesos bija aicināti un ieradušies seni sadraudzes un mūsu ļaužu draugi un domubiedri, Edita un Darius Ramančioņi kopā ar Kurtuvēnu etnogrāfisko ansambli KURTUOVE. Brīnišķīgais ģimeņu ansamblis Editas Ramančionienes vadībā dziesmās un dejās izstāstīja nelielu gabaliņu no Lietuvas dibināšanas vēstures izmantojot kāda karavīra atmiņu grāmatu.