ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis

Dievturu Lokstenes svētnīcas atklāšanaLatvijas Dievturu Sadraudzes biedriem!

Šī gada 6. maijā norisināsies dievturu Lokstenes svētnīcas atklāšana. 

Sadraudzes biedriem dalību pasākumā lūdzam iepriekš pieteikt Annai Palelionei (tel. 22495916, e-pasts: palelione@gmail.com), kas sniegs papildus ziņas par pasākuma norisi.

Valdis Celms
Latvijas Dievturu Sadraudzes
Dižvadonis

trešdiena, 2017. gada 19. aprīlis

Jauna grāmata mūsu garīgā mantojuma kopējiemKā rāda jau virsraksts, šajā 140 lappušu biezajā krājumā ietvertas tikai tās dainas, kas pierakstītas šim novadam raksturīgajā un īpatnējā tāmnieku izloksnē.

Grāmatas ievadā lasītājs tiek iepazīstināts ar versiju par tāmnieku un virsrakstā pieminētās „zvaigžņotāju zemes” savstarpējo saistību.


Dainas izkārtotas tematiskās nodaļās, un apdzied latvieša dzīvi no visdažādākiem skatu punktiem: pati dziedāšana, bērniem veltītās dziesmas, gadskārtas, mītiskās dziesmas, sērdienība, darbi un ļaužu attiecības, kara dainas, mīlestība.
Mākslinieks Jānis Anmanis ir vāka zīmējuma un dažu grāmatas ilustrāciju autors, bet visvairāk savu dainu redzējumu zīmējumos atainojuši Ziemeļkurzemes – Ēdoles pamatskolas un Ugāles, Ventspils, Dundagas un Valdemārpils mākslas skolu audzēkņi.Grāmata veltīta Kurzemei, bet domāta ikvienam, kurš tur godā savas tautas garamantu bagātīgo devumu. 

Mazās tirāžas dēļ tā dabūjama vienīgi pie krājuma sastādītāja (uldis.punkstins@gmail.com).

otrdiena, 2017. gada 28. marts

Dienas doma :: Vai likteni iespējams mainīt?


Ja visa liktenis būtu iepriekš nolemts, cilvēka darbiem un rīcībai nebūtu jēgas. Ja visu noteiktu cilvēka paša griba, nebūtu jēgas runāt par augstākiem spēkiem.
Dieva laistā māriskā pasaule darbojas pēc Dieva likumiem. Laima ir šīs likumsakarības. Cilvēkam ir dots prāts, lai Dieva likumus izzinātu, un brīva griba šos likumus ievērot vai nē.

Jo vairāk mēs izprotam un ņemam vērā Dieva likumus, jo vairāk spējam izdarīt mums pašiem par labu nākošas izvēles.

Gāju lauka gabaliņu, 
Ar Laimiņu runādama; 
Ļaudis teica maizes vietu, 
Laime gaužas asariņas. 

Jebkurai rīcībai ir sekas. Gan rīcības veicējam, gan tiem, kas ar viņu saistīti. Nepareizu izvēļu sekas atstāj iespaidu arī uz vēlākām paaudzēm. Likumi ir noteikti, sekas ir zināmas, mūsu brīvā izvēle - izzināt un ņemt vērā, vai nē. 

Kārtojot Pasauli, tautu un savu dzīvi pēc Dieva likuma, mēs veidojam savu likteni mums labvēlīgu. Katrs pats savas laimes kalējs...

ceturtdiena, 2017. gada 23. marts

Dienas doma :: Gaismas vienmēr ir vairākPasaule pastāv, viss ir un notiek, tikai tāpēc, ka gaišā, labā, radošā un patiesā vienmēr ir mazliet vairāk. Vairāk nekā tumsas, ārdošā un greizā.

Ārdošais var pastāvēt, kamēr ir ko ārdīt, nepatiesais, kamēr ir ko noliegt.

Cilvēks, kurš atzīst un godā Gaismu, to vairo. Vispirms savās domās. Domas vairo Gaismu darbos. Gaiši darbi izvērš šo Pasauli. Un Pasaule turpina būt.

Svētot gadskārtas Tu palīdzi Pasaulei pastāvēt.

otrdiena, 2017. gada 21. marts

Konference “Latviskums - valsts augstākā vērtība” 2017.gada 6.aprīlī LU Lielajā aulā.

Lai rastu skaidrību par latviskumu, tā tiesiskajiem, humanitārajiem, praktiskajiem un emocionālajiem aspektiem biedrība "Ētikas Tilts Latvijā" kopā ar domubiedriem LU Teoloģijas fakultāti, LU Filozofijas un socioloģijas institūtu, radošo apvienību "Dzīvotprieks" un Latvijas Dievturu sadraudzi (LDS) organizē konferenci "Latviskums - valsts augstākā vērtība, tā izpratne audiovizuālajos medijos", kas notiks 2017. gada 6. aprīlī, Rīgā, Latvijas universitātes Lielajā Aulā.

pirmdiena, 2017. gada 20. marts

Ziņas no Beverīnas saimes


Valmieras dievturu Beverīnas saimei šis gads iesākās Meteņos – laikā, kad top ieceres turpmākam. Laišanās no kalna laikapstākļu dēļ izpalika; sabraucām kopā – no Valmieras,
Mūrmuižas, Jērcēniem, Liepas – Kauguru kultūras namā. Te ar folkloras kopām „Mežābele” un „Stutes” notika tradīciju apstāsts un to veikšana ar dziesmām, dzejām, rotaļām, metām nākotnes metus.
Jau Sērsnu mēnesī tikāmies ar biedrības „Saulesrits” vadītāju Robertu Šilingu.
Mūsu ilggadējā mājvietā – Valmieras „Zaļajā skolā” notika domapmaiņa par Saules noteikto kārtību latvieša paSaulē. Galvenā atziņa – laika plūsmā Saules rits izpaužas atšķirīgos mērogos: diennakts, gadskārtas, cilvēka mūžs. Latvietim svarīgi būt piederīgam šim ritumam, ritmam, veikt rituālus. Domu spēks un dvēseles ceļš šajā saskaņā iegūs lielāku Laimas devumu, darinot pilnvērtīgāku mūžu.
Dievturu Beverīnas draudze iecerējusi īpašas Tālavas vērtuma kopas sanāksmes, kurās pievērsīsies tieši šī novada vēstures lappusēm, tradīcijām, dziesmām. Jāsaka, ka tas nenāksies viegli, jo daudz ir izpostījuši brāļu draudžu („hernhūtiešu”) gadi Vidzemē.
Lielās dienas saulīti 20. martā pulksten 6.00 sagaidīsim Brenguļos pie Abula, kurā no acīm izberzēsim ziemas miegu. Protams, arī krāsosim olas, dziedāsim un šūposimies.
Bet 19. aprīlī ciemos gaidīsim mākslas zinātnieci Agitu Gritāni, kura Valmieras muzejā plkst. 18.00 pastāstīs par dievturības tēmu atspoguļojumu latviešu glezniecībā.
Ielūdzam arī jūs!