piektdiena, 2016. gada 11. novembris

Ziņojums par Latvijas Dievturu Sadraudzes ikgadējo kopsapulci

LDS kopsapulce notika 2016.gada 15. oktobrī.
Tā sākās Lokstenes svētnīcā ar dižvadoņa vadītu Dieva daudzinājumu un turpinājās „Liepkalnu” sanāksmju zālē.
Kopsapulci atklāja dižvadonis Valdis Celms pieskaroties aizvadītajā laika posmā padarītajam un stratēģiski ieskicējot vēl darāmo.
Sīkāka analīze sekoja LDS valdes vadītāja Gunta Kalnieša, valdes locekļu un pārlūku ziņojumos, klātesošo saimju vadītāju pārskatos.

Par aizvadītā gada galveno notikumu ir jāuzskata Lokstenes svētnīcas būve.
LDS ir organizējusi talkas šīs svētvietas labiekārtošanai, tur ir jau notikuši pirmie godi – vedības. Arī ikgadējā Dzīvesziņas skolas nometne šovasar  notika „Liepkalnos”, Lokstenes zīmē.
Valdes locekļi ir pārstāvējuši sadraudzi Baltu Krivulēs - pagājušajā gadā Lietuvā un šogad Polijas prūšos.
Kontaktos ar Lietuvas Romuvu ir nobriedusi ideja par LDS oficiālu iestāšanos ECER (Eiropas etnisko reliģiju kongress). Šis jautājums, saviešiem balsojot, tika atbalstīts, valdei ir jāuzsāk iestāšanās procedūra.
Turpinās aktīva grāmatu izdošana. Jau tuvākajā laikā iznāks Valda Celma „Baltu dievestības pamati”, kā arī LU notikušās Brastiņiem veltītās konferences materiāli „Latviskās Latvijas spēks” un Jēkaba Nīmaņa „Jābūtība”.
Redzams notikums Latvijas kultūras dzīvē bija Valda Celma izstāde „Latviskās dvēseles raksti”, kas pirms tam bija aplūkojama arī Vācijā (Minhenē) un Luksemburgā.
Varam vērot intereses pieaugšanu sabiedrībā par latvju zīmēm un rakstu, par tradicionālajām prasmēm.
Tas dažreiz izpaužas arī konkrētākā interesē par dievturību, kā, piemēram, mākslas zinātnieces
A. Gritānes lekcijā „Dievturība latviešu glezniecībā”.
Valdes locekļi ir turpinājuši sniegt informāciju sabiedrībai par latvisko dzīvesziņu un dievturību ar masu mēdiju palīdzību (īpaši jāatzīmē žurnāls „Mistērija”).
Semināri ir notikuši arī Talsu dievsētā „Birzes”. Vasarā tur bija ģimeņu nometne, tās galvenā ideja – bērnu ieaudzināšana dievturībā.
Kopsapulce balsojot izdarīja izvēli no vairākiem piedāvātajiem LDS karoga un biedra kartes metiem.
Tika izveidota koordinācijas grupa sadarbībai starp LDS un „Liepkalniem” Lokstenes svētvietas funkcionēšanas jautājumos.
Protams, viss neiet gludi un netrūkst arī problēmu, jeb, kā esot pareizāk jāsaka, izaicinājumu.
Ne visas saimes ir tik aktīvas, kā Beverīna, Dainu Līga, Pēkona saime.
LDS struktūra ir ļoti demokrātiska, tā pieļauj autonomu saimju, puduru un individuālu saviešu darbību. Tomēr, spēks ir vienotībā un, lai stiprinātu mūsu organizāciju, varētu ieteikt sākt kaut vai ar regulāru biedru naudas nomaksu.
Vēl liels darbs veicams, lai kliedētu neziņu, reizēm pat mītus, un informētu sabiedrību par dievturību kā nacionāli-garīgu kustību, tās nozīmību šajā sarežģītajā laikā.
Gribētos arī teikt mūsu kritiķiem no citām garīgajām organizācijām, ka ne visi, kas sevi sauc par dievturiem, pieder pie LDS. Mūsu organizācija nav domāta sabiedrības šķelšanai (šāds uzskats, diemžēl, šad tad ir lasāms sociālajos tīklos un  tikai liecina par neziņu vai šauru dogmātismu), bet gan latviešu tautas saglabāšanai un attīstībai neatkarīgā un demokrātiskā Latvijas valstī kopā ar citām tajā dzīvojošajām tautām apziņas brīvības apstākļos.
Savukārt mums draudzīgās folkloras kustību un latvisko dzīvesziņu pārstāvošās organizācijas aicinām saliedēties zem Latvijas Dievturu Sadraudzes karoga!

Kopsapulce secināja, ka viss iesāktais ir jāturpina.
 2017. gada 6. aprīlī LU aulā paredzēta konference „Latviskums kā reliģiska pārliecība”, kurā aicināta ņemt dalību arī LDS.
 Nākošā gada pavasarī tiks svinīgi atklāta Lokstenes svētvieta (pagaidu datums 6.-7. maijs).
Ir jāgatavojas nākošajai Baltu Krivulei, kura notiks Latvijā (pagaidu datums 9.-10. septembris), gaidām idejas programmai.
Jāturpina darbs pie dievturības mācību iestādes izveides.
Nav aiz kalniem Latvijas valsts simtgades atzīmēšanas pasākumi! Gaidām idejas par dievturu dalību tajos. Tāda ideja varētu būt, piemēram, albūma izdošana par dievturības tēlu atspoguļojumu mākslā.
Šī gada jūlijā apritēja 90 gadu kopš Ernesta Brastiņa izveidotās, atjaunoto dainu dievestību pārstāvošās reliģiskās organizācijas - LDS oficiālās reģistrācijas. Padomāsim visi, kā sagaidīsim LDS simtgadi!
Kā cerību mūsu organizācijas nākotnei gribētos vērtēt faktu, ka aizvien vairāk jauniešu kā tēmu saviem mācību vai zinātniskajiem darbiem, izvēlas dievturības kustību. Tā arī  kopsapulcē bija patīkami vērot kādu vidusskolnieci, kas ar tādu mērķi bija atbraukusi no Bauskas uz „Liepsalām”.
Vēl daži lūgumi.
Visi, kas vēl to nav izdarījuši, aicināti pierakstīties šajā e-dienasgrāmatā, lai saņemtu savā e-pastā jaunumus (skat. lapas kreisajā pusē lodziņu „saņem lapas jaunumus savā e-pastā”).
Labākai pasākumu koordinācijai lūgums saimēm līdz Jaungadam atsūtīt nākošā gada notikumu plānus.

LDS valde izsaka pateicību „Liepkalnu” saimniekam par palīdzību kopsapulces organizācijā un viesmīlību, kā arī visiem saviešiem, labvēļiem un viesiem, kuri mēroja ceļu līdz šai neparastajai vietai Daugavas krastā!
Ar Dievpalīgu!

LDS valdes vārdā
Guntis Kalnietis

( kontakti: www.dievturiba@gmail.com)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru