svētdiena, 2016. gada 23. oktobris

Ziņas no Burtnieku draudzes Toronto

Ar laba vēlējumiem esam saņēmuši ziņas no Latvju Dievturu sadraudzes Burtnieku draudzes Toronto. tāpāe labprāt šai ziņā dalāmies arī ar jums. Šai reizē Burtnieku draudzes pārstāv Agr Vāgnere stāsta par kopīgi svētīto Veļu vakaru. 

Ceram ka turpmāk no burtnieciešiem ziņas saņemsim biežāk. Domāju, ka tas varbūt ir svarīgs vēstījums un atgādinājums arī tiem latviešiem, kas mīi Toronto vai tās apkātnē un nezin par iespēju sastapt dievturus tai pusē. Agra Vāgnere, Burtnieku draudze (Kanādā, Toronto)


Sirsnīgs paldies, mīļie draugi, par atsaucību, līdzdalību un atbalstu!
Lai ari daži saslima un Gundegu nebiju sasniegusi ziņa par satikšanās laika maiņu, tomēr sanācām un apciemojām kapu vietas, kas bija acu atverošs un atziņu pilns piedzīvojums.
Lai arī Vēja māte dikti purināja savas villaines, mēs pie katras atdusas vietas nolikām skuju zariņu, sauju zirņu un saldumu, veltījām ari piemērotu dainu.
Īpaši pieminot mūsu Edītes veli, nodziedājām "Pie Dieviņa garai galdi" , un tajā mirklī Vēja māte arī uz mirkli apstājās ieklausoties mūsu veltījumā.
Veļu saukšana, mielošana un dzīšana atkal apliecināja šo vajadzību sanākt un pieminēt veļus. 
Veļu mielasta pieprasītākais ēdiens bija štovēti kāposti, un cerams, ka šī krietnā vitamīna C deva stiprinās visus ierasties uz Skalu vakaru nākamā mēneša 26. dienā Orangeville. 
Paldies visiem par ciemakukuļiem un Dacei par koklēšanu! Es domāju, ka mūsu pārrunas par Dievainēm, dainām un latvieša pasaules izpratni bija ne tikai nepieciešamas, bet ari ļoti izglītojošas. 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru