sestdiena, 2015. gada 18. jūlijs

Aļģirda Sabaļauska grāmatas „Mēs – balti” tulkojumu latviešu valodā

Sabaļausks, A. Mēs – balti. Tulk. Santa Jērāne, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas studenti, zin. red. L. Balode, E. Trumpa. Rīga : LVA, 2014. 192 lpp.

Grāmata īsi, intriģējoši un interesanti iepazīstina ar baltu valodu izcelsmi, seno baltu apdzīvotām vietām, vēsturi, baltu valodu radniecību, pirmajiem rakstu avotiem, baltu valodu pētīšanu un studēšanu. Atsevišķas nodaļas veltītas senprūšu valodai. Īsi, bet aizraujoši tiek iepazīstināts arī ar kuršu, sēļu etnonīma izcelsmi un šo seno baltu cilšu valodas īpatnībām.

Grāmatas tulkojums no lietuviešu valodas tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas studentiem, kuri docētāju vadībā tulkojuši šo darbu, apgūdami lietuviešu valodas pamatus.

Viena no populārākajām Aļģirda Sabaļauska (Algirdas Sabaliauskas) grāmatām būs noderīga ikvienam, kam interesē baltu valodas un valodniecības jautājumi.

Latviešu valodas aģentūra >>>

1 komentārs: