otrdiena, 2019. gada 22. janvāris

Daugavas saimē sarīkojums Jūriņai treji vārti

26.janvārī (Sala mēneša III savaites pirmā) plkst. 13.00 Latvju spīķerī Liepkalnos notiks Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saimes sarīkojums “Jūriņai treji vārti”. Viesos - baltu filoloģijas maģiste, režisore, lugu rakstniece, dzejniece, brīnisķīga dzīves māksliniece DACE MICĀNE-ZĀLĪTE. 

Stāsta, ka jūras malā dzīvojošās tautas un to ļaudis ir atvērtāki, brīvāki, laimīgāki. Varbūt. Latvijai ir vesela Kurzemes pussala jūrā un desmitiem kilometru gara jūras piekraste Vidzemē. Mums, latvju tautai, jūra ir tik tuva un vilinoša, noslēpumaina un plaša. Apdzejota, apdainota, apdziedāta. Arī tāla un bīstama. Tās netveramajos apvāršņos lūkojušies gan Vanadziņš, gan Dullais Dauka. Ar izmisumu un ar ilgām. Jūras simboliskais stāsts slēpjas gan baltaitiņas peldējumā, gan baltajās laivu zēģelēs, gan vēlavās – kuģu zīmēs un ceļa rādītājos. Visas mūsu upes plūst uz jūru.

Jūra glabā teiksmas par pārvērtībām un nopietniem pārbaudījumiem. Gan sadzīvē un pašizaugsmē, gan tālajā un nezināmajā, tik nojaušamajā dvēseles ceļojumā. Par jūru runāt var daudz. Un domāt vēl vairāk. Arī mēs šai reizē paritināsim jūras stāstus, jūras dziesmas. Paklausīsimies Daces vēstījumu par jūrniekiem un arī par jūras noslēpumiem.

Foto: Aigars Hibneris
Dace Micāne-Zālīte savā daiļradē itin bieži pieskārusies jūras tēmai. Varbūt sākot ar Zalkša līgavas dejas izrādes laikiem vai vēl senāk. Līdz Dzinatara ziemeļmeitai vai vēl tālāk nākamībā. LU filoloģijas un folkloristikas maģistra studiju laikā Dace cieši pētījusi jūrniecības vēstures tēmu. Lai vēl reizi daudzinātu sen zināmos un nezināmos, vārdā neatminamos latvju jūrasbraucējus.

Savulaik, Ainažu jūrskolas ziedu laikos, teju ik katrā pasaules jūras ostas krodziņā varēja dzirdēt latviešu valodu un latviešu dziesmas, un sastapt latviešu jūrniekus. Uz viņiem varēja paļauties un viņus labprāt nolīga rēdereju un kuģu īpašnieki. Un vēlāk jau itin daudziem bija savas flotes un savi kuģi. Pašu būvēti kuģi arīdzan. Varbūt tikai man šķiet, ka senā latvju jūras braucēju godība ir gājusi mazumā, un varbū mums ir vērts piedomāt par to, kā pie tās atgriezties.

Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saime rīko regulāras tikšanās. Ziemas sezonā tiekamies aptuveni reizi mēnesī un kopā nāk tuvākās un arī tālākas apkaimes ļaudis, kuri ir ieinteresēti pilnveidot zināšanas tradicionālajā kultūrā, senču dievestībā un dzīvesziņā. Šobrīd īpaši aktivizējies ir Klintaines-Pļaviņu puduris Guntas Lazdas vadībā. Un tieši pateicoties šiem ļaudīm arī Daugavas saime ir stiprinājusies. LDS Daugavas saime ir atvērta kopiena ar dievturīgām interesēm un mērķiem. Aicinām pulkā ikvienu interesentu un labas gribas cilvēku!

Ieeja par ziedojumiem.Būs iespēja iegādāties gardo Latviešu spīķeru kafiju, tāju un citus kārumus.


Pieteikšanās un sīkākas uzziņas:


Gunta Lazda (Klintaines pudura vadītāja) - tālr.: 26449567, guntalazda@inbox.lv

Gunta Saule (Daugavas saimes vadītāja) - tālr. 27811297, saulegunta@gmail.com


Ziņu sagatavoja:

Gunta Saule,

vairāk informācijas : https://dievturi.blogspot.com

facebook - @Daugavas.saime

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru