ceturtdiena, 2021. gada 22. jūlijs

Dievturu Vēstnesis Nr.39 (¹2021#3)

 


Sveicināti, labi ļaudis!

Māru gaidās nākam klajā ar Latvijas Dievturu sadraudzes laikraksta Dievturu Vēstnesis jaunāko, 39. (¹2021#3) numuru. Turpinājumizdevumā, ko dievturi sāka izdot vairāk nekā pirms 90 gadiem, šis laidiens digitālā veidolā veltīts panāktajiem grozījumiem Jāņu svinēšanai, romuviešu uzvarai Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Mārai; saturu bagātina Dievturu Vēstneša Nr.29. un Nr.30 rakstu tulkojumi angļu valodā.

Saite uz PDF datni zemāk – raksta turpinājumā.

svētdiena, 2021. gada 27. jūnijs

"Nāc, Dieviņi, līdz ar mani!" Svētes svētnīcā

Pēteru priekšvakarā, pirmdien ¹2021/06/28 18.00 Svētes svētnīcā, Jaunbitēs (GPS 56.624419,23.683758), Svētes pagastā koncerts un sadziedāšanās "Nāc, Dieviņi, līdz ar mani!" Piedaloties folkloras kopām "Laiva" un "Ceļteka", ar līgotņu melodijām izdziedāsim Dieva dainas!
 

 

pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs

Latvijas Dievturu sadraudze sveic nozīmīgākajos gadskārtas rita svētkos - Jāņos!

 

Anda Ābele un folkloras kopa "Laiva".

Lai atkal visas Jāņu dziesmas izskan kā daudzinājuma himnas dabas auglības pilnbriedam un mīlestības plaukumam cilvēkos! Lai grezni līgo visa Dieva radībiņa Māras lejās un Dieva paspārnē, tāpat kā visa tauta īsākajā vasaras naktī, pavadot Sauli un rītā sagaidot to rotājot! Lai ciešā vienotībā, kā dziesmā Jāņa rudzu lauku Dievs apjož sudraba jostu, tauta, izdziedot neskaitāmu paaudžu gara dzīlēs loloto pasaules veseluma atskārtu, apjož dvēseles sudrabā kalto dzīvesziņas jostu un līgojot iet tālāk mūžībā!

Lai top!

Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudze

sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs

Ministru kabinets - Dievturi varēs svinēt Jāņu svētkus epidemioloģiski drošos apstākļos

Otrdien, 15. jūnijā, Ministru kabinets pārskatīja epidemioloģiskās drošības pasākumus, lemjot par virkni jauniem grozījumiem. Portāls "Apollo.lv" apkopoja svarīgāko par sēdē nolemto.

Kā paredz lēmuma 24. punkts, kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu var uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 22.00, izņemot laikposmu no 19. jūnija līdz 24. jūnijam, kad darba laiks reliģiskās darbības veikšanas vietās nav ierobežots.

(MK 15.06.2021. noteikumu Nr. 360 redakcijā)

Latvijas Dievturu sadraudze, neskatoties uz atvieglotajām iespējām, aicina visus saglabāt piesardzību un nopietnu attieksmi, saprotot, ka vīrusa izplatības riski ir manīgs lielums un tuvinieku veselība un dzīvības ir neaizstājama vērtība pāri visam. 
SPKC: Piesardzības pasākumi - neatņemama sastāvdaļa šā gada Jāņu svinībām
Tieslietu ministrija saņēma savienības "Latvijas Dievturu sadraudze" ierosinājumu pieļaut 2021.gada Lieldienām un Ūsiņiem līdzvērtīgus atvieglojumus tradicionālo sarīkojumu veikšanas laikiem arī Jāņu svētkiem.

Ministrijā skaidroja, ka atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, tas nesniedz nepieciešamos risinājumus Līgo svētku un Jāņu dienas pasākumu tradīciju piekopšanai, kas būs aktuāli visā valstī.

"Minēto pasākumu norise aptver specifiskus sarīkojumus valsts svētku norisei un tie sociālpolitiski ir atzīstami par nozīmīgiem notikumiem sabiedrībai, īpaši dievturu konfesiju pārstāvjiem saistībā ar vasaras saulgriežiem," uzsvēra TM.


Ar grozījumiem noteikumos tiks nodrošināta iespēja reliģisko rituālu veikšanai tradicionālajos laikos, kas norisinās par godu vasaras saulstāvjiem, saglabājot arī vispārējās piesardzības prasības, nodrošinot distancēšanos, kā arī mutes un deguna aizsegu lietošanu tur, kur tas ir nepieciešams.

Pilna ziņa no Apollo interneta vietnes >

Latvijas Dievturu sadraudze 

Publiskos pasākumos iekštelpās drīkst pulcēties līdz 100 cilvēkiem, jāievēro 2 metru (m) distance un 4 kvadrātmetri uz vienu personu. Tikai imunizētie vai negatīvu testu saņēmušie var nelietot sejas maskas.

Publiskos pasākumos ārtelpās drīkst pulcēties līdz 300 cilvēkiem, jāievēro 2m distance un 4 kvadrātmetri uz vienu personu. Tikai imunizētie vai negatīvu testu saņēmušie var nelietot sejas maskas.

Līgo svētki viesu namā ir organizēts izklaides pasākums (privāts pasākums publiskā vietā) un uz to attiecināmi visi ar pasākuma rīkošanu un pulcēšanos saistītie ierobežojumi, tai skaitā, pasākums var notikt līdz plkst. 22.00. Jāņem vērā arī sabiedriskās ēdināšanas noteikumi.

Piemēram, svinot viesu mājā, ar cilvēkiem, kuri nav no vienas mājsaimniecības, jāievēro 2 metru distancēšanās, roku higiēnas un citi drošības pasākumi. Ja svētkos piedalās viesi, kas nav no jūsu mājsaimniecības, jāievēro pulcēšanās ierobežojumi (līdz 100 personām telpās, līdz 300 - ārā).

Šie ierobežojumi neattiecas uz privātiem pasākumiem privātā vietā, piemēram, savā dārzā.

Savukārt, ja publisks pasākums notiek privātā vietā, tad uz to attiecas ierobežojumi saistībā ar Covid-19.

pirmdiena, 2021. gada 14. jūnijs

1941. gada 14. jūnijs - pieminam, godinam, atceramies.

 

1941. gadā naktī no 13. uz 14. jūniju pār Latviju vēlās PSRS komunistiskā režīma pirmais genocīda vilnis, kad kvēlākie savas tēvzemes patrioti, to ģimenes un radinieki, nežēlojot ne sirmgalvjus, ne mazus bērnus vienā naktī tika sagūstīti un izsūtīti tālu prom no dzimtenes.

Mērķis bija ne tikai sagrābt to zemes un sastrādātās vērtības, bet arī izdeldēt tautas brīvības garu, pašnoteikšanos un savas zemes saimnieka apziņu. Vēl pirms plašās izsūtīšanas okupācijas spēki un viņu pakalpiņi jau sāka arestēt un iznīcināt inteliģences un kultūras darbiniekus, kas tautā uzturēja nacionālo pašapziņu un kopa tautas dzīvesziņu, tās dievestību un patību. Tie tika uzskatīti par kaitīgākajiem okupācijas varas ienaidniekiem, starp kuriem 1940. gada 6. jūlijā kā vienu no pirmajiem arestēja arī Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadoni Ernestu Brastiņu un kurš tika nošauts 1942. gada 28. janvārī PSRS.

Mēs nedzīvojam tikai savu dzīvi, ja kopjot savas ģimenes un dzimtas saknes un saiknes, apzināmies piederību savai tautai. Baltu kultūrā veļos aizgājušos pieminēja svētbirzīs iekurot svēto uguni, kas simboliski savienoja mūžībā esošos ar dzīvajo paaudzēm, tautas apziņas lauka pagātni ar tagadni. Tāpēc, pieminot 1941. gada PSRS režīma upurus, Latvijas Dievturu sadraudze aicina iedegt sveci par katru dzimtas tuvinieku, kas nepārdzīvoja izsūtījuma nežēlību un bargos apstākļus, kā liecību tam, ka visu upuru un izdzīvojošo sīkstā pretestībā pārdzīvotais, dziļi dvēselē saglabātās tautas vērtības un nākotnes cerības  netiks aizmirstas un vienmēr tiks tālāk nestas.

Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudze

Gaidiet mani.

Gaidiet mani, Latvijas meži!
Pārnākšu pārguris, savainots, drūms.
Mani dziedēt varēs tikai egle,
Mierināt iespēs vien upmalas krūms.

Gaidiet mani, Latvijas upes!
Pārnākšu izslāpis. Slāpes dzēst.
Vienīgi jūsu tecējums klusais,
Vienīgi jūsu šalkojums spēs.

Gaidiet mani, Latvijas kalni!
Pārnākšu dūksnāju elpas skauts.
Paceliet galotņu plecos, lai vēji,
Dzimtenes vēji pār mani trauc.

Gaidi mani, Latvijas māte! –
Mājup pie tevis celts neredzams tilts.
Gaidiet mani dzīvie un veļi!
Gaidiet mani, dzimtenes smilts!

Gunārs Freimanis (1966.g.)


piektdiena, 2021. gada 21. maijs

Paziņojums par Latvijas Dievturu sadraudzes saimju, puduru un ārpus saimēm reģistrēto saviešu pilnvaroto pārstāvju 2021. gada sapulci.


 Mīļie Latvijas Dievturu sadraudzes savieši!

2021. gada 5. jūnijā pulksten 15:00 (pierakstīšanās no 14.00) esat ielūgti piedalīties Latvijas Dievturu sadraudzes (LDS) (saimju, puduru un ārpus saimēm reģistrēto saviešu pilnvaroto pārstāvju) gada sapulcē, kuŗā ar balstiesībām piedalās gada biedra samaksu nokārtojušie savieši (10 eiro strādājošie, 4 eiro pensionāri).
Sapulcei varēs pieslēgties arī attālināti. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta tiem, kas būs pieteikušies.
Ņemot vērā epidemioloģiskās  situācijas mainīgos apstākļus, lūdzam iepriekš pieteikties par dalību. 
Pieteikties Uģim Nastevičam e-pastā jpn@inbox.lv , norādot vārdu, uzvārdu, kontaktus un piederību saimei un apliecinājumu par biedru naudas nomaksu. Uz šo pašu e-pastu Uģim jāiesūta arī pilnvaras:

  1. elektroniski parakstītā veidā;
  2. vai izdrukātā un ar roku parakstītā veidā, atsūtot ieskenētu vai nofotografētu kopiju (orģinālu nosūtot pa pastu uz adresi Brīvības gatve 356-40, Rīga LV-1006, Latvija)

Sapulces vieta - Svētes pagasta Bites.
Adrese atrodama šeit - https://svetesdraudze.wordpress.com/kontakti/

(pieteikumus runai un ieteikumus jāiesniedz rakstveidā).

Lūgums ierosinājumus kandidatūrām valdes sastāvam un pārlūku grupai iesūtīt iepriekš valdei.
Lūgums saimēm iesūtīt nākamā gada pasākumu plānu.
Aicinājums saimēm iepriekš iesūtīt iepriekšējā gada/posma notikumu pārskata vēstījumus.

Sadraudzes gada samaksu valde lūdz izdarīt laicīgi, lai lieki nekavētu reģistrāciju un pašu sapulci. Tas izdarāms bankā vai ar pārskaitījumu caur tīmekli LDS bankas kontā līdz 25. maijam ar norādi "biedru nauda". Tiem, kas nokavē šo termiņu, pie reģistrācijas vajadzēs uzrādīt bankas kvīti vai izdruku no atbilstošās lapas savā kontā.

Papildus ziedojot, maksājuma uzdevumā norādīt "ziedojums".

LDS bankas konts:
Reġ. Nr. 90000279525
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konta Nr. - LV10HABA0551018486000 

Ja kāds attaisnojošu un saprotamu iemeslu dēļ nevar ierasties, valde lūdz parūpēties par pārstāvniecības pilnvaru deleģējumu. Veidlapa šim nolūkam pielikumā. Ja individuāli vēlaties LDS kopsapulcē lemtajam pievienot savu balsi, tad uzticiet to kādam citam no savas saimes, deleģējot tam savas balss tiesības rakstveidā. Tas pats būtu jādara katrai saimei kopumā, lai tā būtu pienācīgi pārstāvēta.

LDS valde.

trešdiena, 2021. gada 19. maijs

Aizsaulē devies mūsu savietis Vilnis Salaks

 


Esam saņēmuši skumju vēsti - aizsaulē devies mūsu savietis Vilnis Salaks (18.01.1939.-17.05.2021.). Latvijas Dievturu sadraudze izsaka visdziļāko līdzjūtību Viļņa Salaka tuviniekiem un draugiem. 

Viņš bija un ir un mūsu atmiņā arī paliks kā izcilas dievturu dzimtas pārstāvis, kura uzticīgi iznesusi cauri okupācijas laikiem latviskās dzīvesziņas dievestības tradīcijas mūzikālā mantojuma jomā. Neaizmirstamā atmiņā ir palikuši brīnišķīgie Sadraudzes daudzinājumi un pasākumi, kuru muzikālos priekšnesumus bija sarūpejis Vilnis ar saviem ansambļiem - vīru kvartetu "Vecrīga" un VEF Kultūras pils vīru vokālo ansambli. Vilnis Salaks turpināja sava tēva Artūra Salaka darbu tautas mūzikas tradicionālā mantojuma kopšanas laukā, sava mūža darbā radoši izpaužoties kā komponists, pedagogs, folklorists, kokles speciālists, ansambļu vadītājs.

Par savu darbību Vilnis Salaks ir apbalvots ar Ernesta Brastiņa un Arvīda Brastiņa piemiņas balvu, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu un Rīgas Domes Gada balvu "Baltais zvirbulis".

Ernesta Brastiņa un Arvīda Brastiņa piemiņas balvu Vilnim Salakam pasniedz Marģers Grīns.

Latvijas Dievturu sadraudze.

svētdiena, 2021. gada 9. maijs

 Kad Saules māte rotā meitu.

Latviešu tradicionālās kultūras mantojumā Māte ir jēdziens, kas nav tikai fiziskās dzīvības devēja, tā ir simbols norišu kārtībai dzīvības ciklam pasaulē, saskatot to kā universālu vērtību un nosacījumu visuma kārtības līmenī.

Ne velti arī sievietes dzīves rita cikli dainās un to dievestībā spilgti un plaši tiek tēloti līdzībās ar saules īpašo teiksmaino parādību vērojumiem (Saules dārzs, nams kura durvīs dieva dēli sagaida saules meitu) un to atspoguļojumu kā Saules meitas vedības. Dienas ritā Saule maina savu lomu no meitas par māti, lai rūpētos par savām līdziniecēm pasaulē. Tas, protams, ir līdzības tēlojums, kas izriet no izkoptajām ģimenisko vērtību tradīcijām un sievietes īpašo lomu ģimenē.
 


33810-0
Kas to teica, kas redzeja,

Kad Saulite meita bija?Mēnestiņis, tas redzeja,
Tas nojēma vaiņadziņu.

33797-0
Kam tie zirgi, kam tie rati,

Pie Laimiņas nama durvu?
Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meita vedamà.

33766-0
Dievinam duj dēlini,

Saules meitas precinieki.
Saule pate, meitu māte,
Puško meitu kamburiti,
Ik rītiņa uzlēkdama,
Puķu ziedus kaisidama.

Pati Saule, kā krustmāte un savas svētības devēja, rotā meitu, to sagatavojot dzīves lielākajam godam – vedībām. Tērpu un rotu kompozīcijas caurvij simboliskā sistēmā iekodēta pati Saules rotāšanās, ko var saskatīt no arheoloģiskā līdz pat etnogrāfiskajam mantojumam.


33937-0
Saulit', mana krusta māte,
Ta man' daiļu izrotaja:
Zīda josta, zelta sagša
Sudrabiņa lociņiem.

 

6100-5
Saules meita jūrâi sēde,
Vaiņadziņu puškodama.
Pin, saulite, dod man vienu,
Man jaiet tautiņâs.

6621-13
Ta meitiņa godu tur',
Tai Laimite kroni pin,
Tai Laimite kroni pin,
Sudrabâ mērcedama;
Dieva zirgi, Laimes rati,
Saules meita preciniece.

Sagša sievietes tērpa salikumā simbolizē debesu jumu kā dvēseļu piedzimšanas vietu, no kuras nolaižas bērna dvēselīte mātes klēpī.

Attēlā izmantota E. Krastenbergas zīmētā Annas Zariņas seno latgaļu tērpa rekonstrukcija.


1156-1

No debesu nosalaižu
Ar sudraba virvitèm
Mīļas Māras šūpulî,
Māmuliņas klēpitî.

3791-0
Stūru stūru tēva zeme,
Rakstiem mātes villainites.
Cik stūrišu, tik bāliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņu.

 

1156-3
Jūs, kūmiiņas, neziniet,
Kur pādite radijàs:
No debess nolaidàs
Ar sudraba ķēditèm.

Dainās Saules dārzs vai nams ir vieta kā pasaules centrs un templis, kurā noris debesu vedību rituāls, rits kas nes svētību un uztur kārtību visā pasaulē un tā centrā ir Saule kā meita  un māte, kas dainu mantojumā pārstāv sievietes un mātes neatsveramo lomu un līdz ar to arī latviskās dzīvesziņas un dievestības ģimenes ētikā ieņem centrālo vietu.

Saule, dainu dievestības redzējumā, ir vidutāja Dieva Māras pasaulē, debesu jumā ritot pār debesu kalnu un Māte kā saules līdziniece ir vidutāja dzīvības rita nepārtrauktības pavedienam ģimenē, dzimtā un tautā!
Saglabāsim šo seno tautas redzējumu, godu tradīcijas, to būtību un godāsim savu māti visas dzīves garumā, veltot tai siltus vārdus un vēlot Saules mūžu.


Lai svētīga Mātes diena!
Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis.

ceturtdiena, 2021. gada 29. aprīlis

Dievturu Vēstnesis Nr.38 (¹2021#2)

 

Sveicināti, labi ļaudis!

Ūsiņu gaidās nākam klajā ar Latvijas Dievturu sadraudzes laikraksta Dievturu Vēstnesis jaunāko, 38. (¹2021#2) numuru. Turpinājumizdevumā, ko dievturi sāka izdot vairāk nekā pirms 90 gadiem, šis laidiens digitālā veidolā veltīts izaicinājumiem un risinājumiem ārkārtas stāvokļa laikā, gaviļniekiem un tradicionālo gadskārtu atspoguļojumam mācību saturā.

Saite uz PDF datni zemāk – raksta turpinājumā.

ceturtdiena, 2021. gada 1. aprīlis

Jānim Veselim - 125

Šodien, 1.aprīlī, ir īpaša diena mūsu senkultūras un literatūras debesīs - sēļu zemes un teiksmu rakstniekam JĀNIM VESELIM - 125. dzimšanas dienas atcere.

Šim par godu esam sarūpējuši Veseļa lasījumu pirmo sēriju.

Pirmizrādei aicinu pievienoties šovakar, 1.aprīlī plkst. 19.00 - https://youtube.com/playlist?list=PLwdOz_KENSGeL94doUPgJ349fzG06ODRx
Lasījumu sērija tiks tupināta un papildināta, - tāpēc gaidām arī katra jūsu ierakstus (audio un/vai video, kā katram ērtāk)!

Šovakar un turpmāk visiem gaišu klausīšanos!


sestdiena, 2021. gada 20. marts