Rekvizīti

Ziedojumiem un biedru naudām:

LATVIJAS DIEVTURU SADRAUDZE

Reġ. Nr. 90000279525
Adrese: Tēriņu 13, Rīga, LV-1004

Bankas konts:
Swedbank
Kods – HABALV22
Konta Nr. - LV10HABA0551018486000