ceturtdiena, 2023. gada 24. augusts

Baltu Vienības diena 2023

  2023. gada 22. septembrī, atzīmējot Baltu vienības dienu, aicinām pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 iedegt ugunis senajos pilskalnos, svētkalnos un citās ar baltu (aistu) vēsturi saistītās vietās. Lai Uguns gaisma vieno mūsu, baltu, garīgo tēvzemi! Lai tās stiprina un vieno mūs tālākam ceļam! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana vienlaikus – vienotība.

Baltu vienības ugunis 2014.–2022. gadā dega un 2023. g. tiks iedegtas: (karte pastāvīgi tiek papildināta). 

Baltu Vienības diena (lietuviešu: Baltų vienybės diena) kopš 2000. gada Latvijas Saeimas un Lietuvas Seima pieņemta atceres un atzīmējama diena 22.septembrī. Diena izvēlēta par godu 1236. gada 22. septembrī notikušajai Saules kaujai, kurā žemaišu un zemgaļu apvienotais karaspēks iznīcināja apvienoto krustnešu karaspēku. Par šīs kaujas nozīmību vēsturnieku aprindās ir dažādi viedokļi. Tāpat kā par tā laika cilšu ne visu vienošanos, tomēr tā bija pavērsiens iekarotāju un vietējo tautu tālākā vēsturē.

Ja sākotnēji 22,septembris tiešām tika atzīmēta kā vienas konkrētas kaujas atceres diena, tad laika gaitā vairāk tiek izcelta ne tikai šī konkrētā kauja, bet runāts par mūsu sentautu vēsturi kopumā un arī par mūsu nākamību un vienotību starp baltu tautām mūsdienās. Par kultūras un tradīcijas pārnesi un stiprināšanos. Par kopīgā, tuvā un līdzīgā daudzināšanu.

Visas zināmās Vienības ugunis atzīmējam sasauksmes kartē. Lai šai kartē varētu iezīmēt arī jūsu vietu, aicinām par to ziņot: Latvijā: linda.lindale@gmail.com, Lietuvā: baltai@aukuras.lt; Baltkrievijā svajksta@gmail.com. Ziņojumā lūdzam norādīt vietu (vēlams ar precīzām koordinātēm), kur Baltu vienības uguns tiks iedegta, kas to darīs, un kā ar jums sazināties.

Piemērs: Girniku kalns, Bubju seņūnija, Šauļu raj. Uguni 22. septembrī plkst. 20.00 iedegs Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs “Aukuras”. Sākums plkst. 18.30. Plašāk: www.aukuras.lt. Tālrunis saziņai: +370 60091403 (Darius), info@aukuras.lt. Koordinātes: 439532, 6192546 (LKS).

Tā arī tuvumā esošie uzzinās par Jūsu iekurto Vienības uguni, redzēs to no citiem kalniem un priecāsies par to. Aiciniet draugus iedegt ugunis tuvējos kalnos, lai jūs redzētu cits citu!

Ja atrodaties ārzemēs un nav iespējas aizbraukt uz baltu vēsturiskajām vietām, iededziet uguni (kaut vai svecīti) mājās: lai Baltu Vienības uguns zīme ceļo pa baltu zemēm un visu pasauli!

Sasauksmes būtība ir apmeklēt ar baltu vēsturi saistītas vietas un apzināties to nozīmi, iedegt ugunis pilskalnos un citās ar baltu vēsturi saistītās vietās, tādējādi vienojot baltu cilšu pēctečus un baltu zemes. Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, savu dzīvību un savdabību. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot un pastāvēt gadu tūkstošiem. Mūsdienās vienlaikus iedegta uguns iegūst jaunu nozīmi. Kaut gan valstis citu no citas šķir robežas, visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un paražas.

IEVĒRĪBAI!

! Pilskalnos un citos dabas un kultūras mantojuma objektos, ja tur nav ierīkota ugunskura vieta, nekuriniet uguni tieši uz zemes, jo tā varētu izdedzināt robu vēstures grāmatā: sabojāt arheoloģisko slāni, kam var būt nozīme vēstures izzināšanā!

! Lūdzu, saskaņojiet Baltu Vienības dienas norises ar izvēlētās vietas saimniekiem: īpašniekiem, pārvaldniekiem, pašvaldību vai tml., it īpaši, ja tās ir aizsargājamas dabas un kultūras mantojuma vietas.

! Lai arī kā jūs izvēlētos uguni kurt un par sevi gaismas ziņu izplatīt, pārliecinieties par ugunsdrošību!

Ieteikumi svētku svinēšanai:Ieteicams izvēlēties ar baltu vēsturi saistītu vietu: pilskalnu, svētkalnu, mitoloģisku vietu, senkapus, uzkalniņu kapus, cīņu vai citu piemiņas vietu.
Ja kalns ir apaudzis ar kokiem vai citādi traucēta redzamība, varat pacelt uguni uz kārts, dot signālus ar lāzera stariem vai tml. Piemēram, lāzeru lukturu starus vēršot augšup un kustinot, iespējams izveidot daudzu kilometru attālumā redzamu gaismas stabu. Taču nekādā gadījumā nedrīkst lāzera staru vērst uz pilota vadītiem lidaparātiem!
Iesakām sazināties ar citiem tuvējiem Baltu Vienības dienas atzīmētājiem, ziņas par kuriem atradīsiet Baltu Vienības uguņu sasauksmes kartēhttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zUN89PXza4iA.knQpg5FGxdgw un saskaņojiet uguns iedegšanas vai citu gaismas zīmju laiku, lai zinātu, kad cits uz cita pusi lūkoties!
Pirms uguns iedegšanas iesakām sarīkot talku un sakārtot apkārtni, sagatavoties svētkiem: izveidot ugunskura vietu, sagatavot malku, savākt atkritumus un citādi sakopt apkārtni. Ja tuvumā ir interesanti objekti, iesakām apmeklēt arī tos.
Sapulcējieties un iepazīstieties: sūtiet kausu (krūzi vai citu trauku) ar dzērienu un/vai maizes klaipu pa apli, katrs pa malkam nobaudot un vēlot cits citam un visiem kopā vienotību! Pastāstiet, kāpēc jums ir svarīga baltu piemiņa un vienotība… Nodziediet kopīgu dziesmu ( piemēram, jau iecienītās kopīgās dziesmas), sarīkojiet kopīgu cienastu no dalībnieku atnestajiem “groziņiem”… Runājiet par baltu vēsturi: uzaiciniet zinošu cilvēku, kurš pastāstītu par baltu tautu vēsturi, dzīvesziņu, īpatnībām, vienotību! Un, protams, iededziet uguni!
Baltu Vienības diena ir arī rudens vienādību diena, tāpēc ieteicamas arī šim laikposmam raksturīgās tradīcijas, rotaļas un citāda saskaņošanās ar dabā notiekošajām pārvērtībām.
Vērojiet debesis un apvārsni, saskaitiet, cik Baltu Vienības uguņu varat ieraudzīt! Radiet paši sev svētkus: dziediet, dejojiet, cienājieties, dalieties pārdomās… Sūtiet ziņas draugiem un paziņām!

Dalīties ar domubiedriem savā pieredzē, ievietot fotogrāfijas un filmas par Baltu vienības sasauksmi aicinām:

Papildu ziņas par Sasauksmi varat saņemt:

Latvija:

Lietuviešu/latviešu saziņas jautājumus risinās un Baltu vienības uguņu vietas Latvijā kartē atzīmēs:

Linda Lemhena, e-pasts: linda.lindale@gmail.com, tālr. +37129430689.

Saule Gunta, tel. +371 27811297, e-pasts: saulegunta@gmail.com

Lietuva:

Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ – Darius Ramančionis, tālr. +37060091403, e-pasts: baltai@aukuras.lt.

Vienības uguņu sasauksmi pie Nemunas savā pārziņā ir ņēmis Šarūnas Ašmantas, tālr. +370 686 62623 , e-pasts: s.asmantas@gmail.com

Baltkrievija:

Рэдакцыя Свайкста: Svajksta.by , e-pasts: svajksta@gmail.com


Baltu vienības ugunis 2014.–2022. gadā dega un 2023. g. tiks iedegtas: (karte pastāvīgi tiek papildināta).

P.S.: Baltu Vienības sasauksmes plakāta autors Andrejs Broks

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru