trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Baltu Krivule-2016 Polijā. Atskats

No 3-5. jūnijam Polijā Ožkinē, seno prūšu piemiņai veltītajā un uzceltajā vasaras atpūtas kompleksā notika 2016. gada baltu Krivule - baltu tradicionālo garīgo kopienu pārstāvju, aptuveni 60 kopskaitā, sapulce. Galvenais tikšanās veikums bija kopīgas Rezolūcijas pieņemšana, kurā centrālā vēsts bija, ka mēs - trīs senākās baltu tautas, kas cēlušās no viena celma, bet vēsturiski dzīvojam dažādās valstīs, vienojamies, ka kopā veidosim to garīgo, emocionālo, sabiedrisko, reliģisko un politisko pamatu, kas neļaus mūsu tautām piedzīvot iznīcību. Ar vispārēju sajūsmu tika uztverts atgādinājums ka Islandē senai dievestībai, Asatru, ir valsts reliģijas statuss jau kopš 1972. gada. Tas iedveš pārliecību - mums ir uz ko tiekties.

Krivules laikā diskusijas par atsevišķiem jēdzieniem un skaidrojumiem bija pamatotas, brīžiem gana karstas, taču vienošanās tika panākta. Svarīga bija mūsu Dievturu stāja un Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadoņa Valda Celma sūtītais vēstījums, kas palīdzēja galvenos jautājumus pēcāk jau pēcpusdienas cēlienā atrisināt rāmā vienprātībā.

Ziņojumu daļā tika pastāstīti lietuvju "Romuvas" jaunumi un aktualitātes, no Dievturiem situāciju Latvijā raksturoja Eva Mārtuža, uzsverot, ka šobrīd jāizmanto vēsturiskie apstākļi un jāizceļ latviskums kā augstākā vērtība, jo vēlme saprast, izzināt un gūt teorētisku un praktisku apstiprinājumu savai latvietībai (lietuvjiem arī) pašreizējā situācijā uz pasaules notikumu fona ir kļuvusi ļoti aktuāla.

Tikšanos ievadīja latviešu, lietuviešu un prūšu karogu pacelšana, skanēja katras valsts himna, pēc atklāšanas runām un arī vēlāk viens otram pasniedzām mīļi sarūpētas un sirsnīgas dāvanas.

Krāšņi, dvēseliski un pārliecinoši tika izdzīvots prūšu rituālais stāsts, himniskā lietuvju lūgšana Zemei-Mātei, latviešu rīkstinieku - vareno vīru - novadītais ūdens dzīvinošais rituāls. Sestdienas vakaru mistēriski pieskandēja bungu skaņas, "vilku" pasakainais tēls un sajūta, ka esam viens - VIENS vesels - no putnu treļļiem padebešos līdz tumšai naktei, vilku pēdām.

Svētdienu noslēdza trīs pilskalnu izstaigāšana, vēlreiz apliecinot, ka tikai vienojoties mēs spēsim nosargāt savu no aizlaikiem apdzīvoto zemi, valodu, grezno dzīvesveidu un labestībā, dzīvesgudrībā un viedumā sastapto un piedzīvoto Dieva izpratni.

Eva Mārtuža,
LDS pārstāve Baltu krivulē-2016
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru