pirmdiena, 2017. gada 20. marts

Ziņas no Beverīnas saimes


Valmieras dievturu Beverīnas saimei šis gads iesākās Meteņos – laikā, kad top ieceres turpmākam. Laišanās no kalna laikapstākļu dēļ izpalika; sabraucām kopā – no Valmieras,
Mūrmuižas, Jērcēniem, Liepas – Kauguru kultūras namā. Te ar folkloras kopām „Mežābele” un „Stutes” notika tradīciju apstāsts un to veikšana ar dziesmām, dzejām, rotaļām, metām nākotnes metus.
Jau Sērsnu mēnesī tikāmies ar biedrības „Saulesrits” vadītāju Robertu Šilingu.
Mūsu ilggadējā mājvietā – Valmieras „Zaļajā skolā” notika domapmaiņa par Saules noteikto kārtību latvieša paSaulē. Galvenā atziņa – laika plūsmā Saules rits izpaužas atšķirīgos mērogos: diennakts, gadskārtas, cilvēka mūžs. Latvietim svarīgi būt piederīgam šim ritumam, ritmam, veikt rituālus. Domu spēks un dvēseles ceļš šajā saskaņā iegūs lielāku Laimas devumu, darinot pilnvērtīgāku mūžu.
Dievturu Beverīnas draudze iecerējusi īpašas Tālavas vērtuma kopas sanāksmes, kurās pievērsīsies tieši šī novada vēstures lappusēm, tradīcijām, dziesmām. Jāsaka, ka tas nenāksies viegli, jo daudz ir izpostījuši brāļu draudžu („hernhūtiešu”) gadi Vidzemē.
Lielās dienas saulīti 20. martā pulksten 6.00 sagaidīsim Brenguļos pie Abula, kurā no acīm izberzēsim ziemas miegu. Protams, arī krāsosim olas, dziedāsim un šūposimies.
Bet 19. aprīlī ciemos gaidīsim mākslas zinātnieci Agitu Gritāni, kura Valmieras muzejā plkst. 18.00 pastāstīs par dievturības tēmu atspoguļojumu latviešu glezniecībā.
Ielūdzam arī jūs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru