pirmdiena, 2015. gada 9. marts

Beverīnas saimē

27.februārī braucām uz Ķoņu pagastmāju. Pieminam Rūjienas dzejnieku, politiski represēto Kārli Kalnieti. Folkloras kopa Dzīne iepriecina ar dziesmām ar K.Kalnieša vārdiem "Cik labi dzīvot Ķoņu pusē, kur rītos Ķoņukalnā saulei roku sniegt!" Folkloras kopā dzied vairāki no jaunākās paaudzes. Mūsu draugi no Silavota skandē skaistas jaunas un vecas melodijas. Ausma Dz. atgādina ticējumus par Lielo dienu, Tiekam savlaicīgi arī nopūpoloti. Protams, kā jau latviešiem pieņemts, ēdam un dzeram medalu. Sniega vairs nav - Metenis jau pats atvadījies.

>>><<<

8. marts. .Pulcējamies savā Zaļajā skolā. Pavasari gaidot dziedam visvairāk par saulīti. Mūsu viešņa, ārste Meijeru Māra, stāsta par cilvēku garīgo saisti ar kosmosu un slimnieku pašiedvesmes spēku, pārvarot savas kaites un stiprinot sevi. Šķiramies ar cerību tikties Lielajā dienā Elitas M. lauku mājā Aušās.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru