trešdiena, 2014. gada 30. jūlijs

Eiropas Etnisko reliģiju kongresa Deklarācija (Vēstījums)

Viļņa, 2014. gada 9. jūlijā

Mēs, 13 pasaules valstu delegāti, kas 2014. gada 9. jūlijā piedalāmies Eiropas Etnisko reliģiju un tradīciju konferencē Viļņā, pasludinām šo Deklarāciju (Vēstījumu) :

Mēs esam dažādu Eiropas dabisko etnisko kultūru pārstāvji, kas tiecamies atjaunot un iedzīvināt savu senču reliģiskās un garīgās tradīcijas. Mēs cienām tēvutēvu atstāto mantojumu un tiecamies nodot to tiem, kuri nāks pēc mums, un kuru senči būsim mēs – saviem bērniem, mazbērniem un daudzām paaudzēm, kas dzims pēc viņiem. Mēs brālīgi izturamies un atbalstām arī citas tautas, rases un reliģijas, kuras cīnās par savu senču mantojuma saglabāšanu.

Mūsu etniskās reliģijas (dievatziņas) ir veidojušās Eiropas kontinenta vēstures gaitā. Tās ir mūsu senseno ierašu un savpatnības dzīvā izpausme mūsdienu pasaulē. Laikā, kad pasaule bīstami virzās pretī garīgajam, vides un saimnieciskajam sairumam, ko izraisījis atsevišķu ļaužu grupu nelīdzsvarots monopolisms (pārākums) un nevaldāma alkatība, mūsu reliģijas (dievatziņas) veicina mēra izjūtas caurstrāvotu dzīvi saskaņā ar Dabu, uzsver ģimenes un kopienas nozīmi, kā arī cieņu pret visām dzīvības formām.

Tomēr daudzās Eiropas valstīs dzīvei saskaņā ar mūsu reliģijām (dievatziņām) tiek likti šķēršļi: tās tiek ierobežotas, atstātas novārtā, nonievātas vai pat aizliegtas. Mēs aicinām visu Eiropas valstu valdības atbalstīt un rosīgi īstenot pasākumus, kas nepieciešami, lai visu pilsoņu reliģisko brīvību varētu īstenot tā, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības līgumos, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos dokumentos, kā arī atturēties no priekšrocību sniegšanas noteiktām reliģijām (dievatziņām) izvirzot tās kā pārākas par citām. Tāpat mēs tieksimies arī, lai reliģiskās (dievatziņas) iecietības princips tiktu praktiski īstenots Eiropas izglītības sistēmās.


Aicinām visu Eiropas valstu valdības aktīvi piedalīties svētvietu saglabāšanā un aizsardzībā; Eiropas etnisko reliģiju pārstāvji šīs vietas varētu izmantot Dabas godināšanai un reliģiskajiem svētkiem.

Mēr netiecamies kļūt par šo vietu īpašniekiem – Zeme nepieder mums, bet gan mēs piederam Zemei.

Mēs nepiekrītam jebkādu galējo politisko grupējumu lietotajam jēdzienam “pagāni”, jo tas negatīvi ietekmē mūsu reputāciju.

Visbeidzot, mēs rosinām visus cilvēkus un visas tautas dot priekšroku Zemes, kura vārda tiešā nozīmē ir mūsu Māte Zeme, labumam.

Mēs sūtām šo vēsti brālīgā mīlestībā un cieņā.

Eiropas Etnisko reliģiju un tradīciju kongresa konferences dalībnieku vārdā:
(parakstījušies)
Andras Corban Arthen (President), Anamanta, Spain/U.S.A.
Ramunė Roma Barauskienė, Lietuva
Martin Brustad, Norway
Nina Bukala, Werkgroep Hagal, Netherlands
Alexander Demoor, Werkgroep Hagal, Belgium
Valentinas Dilginas, Kuršiai Žemaicĭai, Lietuva
Sören Fisker, Forn Siđr, Danmark
Federico Fregni (Board Member), Societas Hesperiana, Italia
Marianna Gorronova, Czech Republic
Lars Irenessøn (Board Member), Forn Siđr, Danmark
Irena Jankutė-Balkūnė (Board Member), Romuva, Lietuva
Runar Kartsen, Forn Sed, Norway
Daniele Liotta (Board Member), Movimento Tradizionale Romano, Italia
Silvano Lorenzoni, Federazione Pagana Italiana, Italia
Anna Lucarelli, Movimento Tradizionale Romano, Italia
Sachin Nandha, United Kingdom
Zdenek Ordelt, Czech Republic
Elisabeth Overgaauw, Werkgroep Hagal, Netherlands
Eugenijus Paliokas, Šventaragis Romuva, Lietuva
Staško Potrzebowski, Rodzima Wiara, Polska
Prudence Priest, Romuva, U.S.A.
Marina Psaraki, Y.S.E.E., Greece
Vlassis G. Rassias, Y.S.E.E., Greece
Valdas Rutkūnas, Romuva, Lietuva
Ignas Šatkauskas (Board Member), Romuva, Lietuva
Øyvind Siljeholm, Forn Sed, Norway
Dovile Sirusaitė, Lithuania
Eleonora Stella, Societas Hesperiana, Italia
Inija Trinkūnienė, Romuva, Lietuva
Ram Vaidya, United Kingdom
Darius Ramančionis, Lietuva
Valdis Celms – president of Latvijas Dievturu Sadraudze
Andrejs Broks – chairman of board of Latvijas Dievturu Sadraudze
Gunta (Saule) Dombrovska– member of board of Latvijas Dievturu Sadraudze


1 komentārs: