sestdiena, 2014. gada 1. februāris

Meteņi Grīziņkalnā

9.februārī plkst. 14.00 aicinām uz pirmajām Meteņdienas svinībām Rīgā, Grīziņkalnā. Gaidām visus tradīciju kopējus, īpaši ģimenes ar bērniem uz bezmaksas pasākumu ar jautrām izdarībām, vizināšanos no kalna, dziesmām, rotaļām, kārtīgu izlielīšanos un budēļos iešanu, bet noslēgumā guni kursim, lai ziemu aizvadītu un pavasari sveiktu. Svētkus svinam kopā ar folkloras kopām no visiem Latvijas novadiem. Gaidāms arī Laimas velšu pūrs no saldumu fabrikas LAIMA. Vizu!

Katrai gadskārtai ir sava simboliskā jēga un nozīme, kas tai bijusi piešķirta gan vērojot norises dabā, gan vadoties pēc veicamajiem darbiem, kā arī ņemot vērā spēku un enerģiju izmaiņas tā brīža Saules gadskārtas ritā. Iedziļinoties svētku svinību būtībā, top redzams, ka arī šodien senā Saules gadskārta ir „dzīva” un tikpat nepieciešama cilvēka harmoniskai līdzās pastāvēšanai ar dabu kā senāk. „Nodibinājums Māras loks” aicina sagaidīt Meteņdienu, izdzīvojot senās ieražas un notvert to smalko pavedienu, kas vieno mūs ar senču noausto senās dzīvesziņas krāšņo audeklu. 

Meteņi ir Saules gadskārtas svinamais laiks, kad ziema metas uz pavasara pusi. Meteņos ir laiks attīrīties no liekā un mest metus, lai būtu ražens gads. Tiek plānots nākamais saimnieciskais gads un nostiprinātas ciešas saiknes ar savu dzimtu un tautu, un tas viss iegulst Meteņdienas jēgpilnajās izdarībās. Meteņos brauc ciemos pie brāļiem un māsām, turklāt uzskata: jo tālāk braukts, jo raženāks būs gads. Laižas no kalna ar ragavām, lai lini gari augtu un laukiem būtu auglība. Viss iesākas ar domu – metu, šis ir plānošanas laiks, bet stipras domas un tāli meti liek labu pamatu jaunam saimnieciskajam ciklam.

Meteņi ir arī Saules gadskārtas rītausma - kad tiek svinēta Bērnu diena, un te redzam ierodamies Laimu – cilvēka mūža licēju un līdzgaitnieci, kas nes veltes un laba vēlējumus. Kad meteņbērni labi izvizinājušies un ar Laimiņu parunājuši, tad visi kopīgi dodas kalna virsotnē degt uguni, tā atvadoties no ziemas un tīrām domām, skanīgām dziesmām sagaidot jauno laiku loku - PAVASARI!

Saskaldīju ledus kalnu
Deviņos gabalos,
Tad novedu Saules meitu
Ar visām villainēm.

Piedalās: folkloras kopas no 4 Latvijas novadiem: “Dzīne” no Vidzemes, Rucavas sievas no Kurzemes, “Ūzuļeņi” no Latgales, Dzedzieda” un „Laukam pāri” no Zemgales un Rīgas “Silavoti”. Kopā ar mums svētkos ir arī A/S LAIMA, kas rūpējas par Laimas veltēm.

Pasākums norit projekta SAULES GADS LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ ietvaros.

Lai skanīga Meteņdiena!

Sagatavojusi Agnija Saprovska

27.01.2014.

Rīko:
„Nodibinājums Māras loks”
tel.: 29541105

Atbalsta:
A/S LAIMA

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru