trešdiena, 2022. gada 21. septembris

Baltu Svētā Zeme – aicinājums Baltu vienības dienā

Par Svēto Zemi

Baltu Vienības dienā 22.09.2022.

2021. gada 11. decembrī baltu senticības – Lietuvas biedrības “Romuva un Latvijas Dievturu sadraudzes – pārstāvji Baltu krivulē pieņēma lēmumu vēsturiskās baltu zemes pasludināt par baltu Svēto Zemi – no senčiem mantotās dievestības svētumu – un atbilstoši uzturēt un kopt šīs zemes baltu materiālā un garīgā mantojuma vērtības.

Pamatojoties uz šo Baltu krivules lēmumu, baltu senticības biedrības “Romuva” un Latvijas Dievturu sadraudze, būdami mūsu senču – baltu – Svētās Zemes mantinieki, svinīgi paziņo:

1.   Kaut gan esam sakļāvušies vien pašā baltu zemes sirdī – Lietuvas un Latvijas valstīs –, taču apzināmies vēstures un valodniecības zinātņu pastāvīgi atgādinātās mūsu pirmdzimtenes robežas. Un, kaut gan pašlaik nedz politiski, nedz ekonomiski neaptveram baltu diženo mantojumu, tomēr mums ir pilnīga brīvība savas garīgās uzmanības un rūpju lokā ieskaut visu mūsu senču Svēto Zemi, tādējādi atgūstot tās sniegto dzīvības spēku un garīgās vērtības.

2. Mēs gādāsim, lai Romuvas un Dievturu dievestības pamatvērtību kopumā baltu pirmdzimtene – Svētā Zeme – pastāvīgi būtu mūsu uzmanības spilgti izgaismota.

3.   Domās un darbos pastāvīgi spēcināsim un daudzināsim mūsu tēvutēvu Svētās Zemes tēlu.

4.     Atjaunosim Svēto Zemi savā dvēselē.

 

Pamatojoties uz iepriekš teikto, visiem baltu Svētajā Zemē dzīvojošajiem atgādinām un aicinām:

      Mūsu spēka un spēju avots ir baltu asinīm laistītā un baltu pīšļu pelnus sevī uzņēmusī baltu Svētā Zeme.

      Lai šai Svētajā Zemē laimīgi dzīvotu un radītu, mums ir pastāvīgi jāizrāda pienācīga cieņa pret Svētās Zemes baltu mantojumu.

      Ir pienācis laiks apjēgt savu veiksmju un neveiksmju cēloņus. Tos nosaka mūsu tēvutēvu – baltu – Veļu gādība, kā arī mūsu izturēšanās pret Svēto Zemi un tās mantojumu.

       Ja pastāvīgi rūpēsimies par Svētās Zemes baltisko mantojumu, mūs dzīvē pavadīs veselība, spēks, radošās spējas, veiksme un laime.

      Baltu tēvutēvu veļi un Māte Zeme svētī un dod spējas, apgulda un pieceļ, kā arī sūta zaudējumus un neveiksmes, šādi atgādinot mūsu pienākumus pret baltu Svēto Zemi.

      Mīlēsim un cienīsim savu Svēto Zemi, kuru esam saņēmuši kā dzīvības un radošo spēju avotu, kā veiksmīgas dzīves pamatu, un tā mums atbildēs ar savu devumu.

      Dievi dod svētību tiem, kuri tur godā, aizstāv un lolo senču veļu un Svētās Zemes materiālo un garīgo mantojumu: vēsturi, vietvārdus, dabas un kultūras vērtības.


Vēršamies pie Svētās Zemes ar šādiem lūgsnas vārdiem:

LŪGŠANA SVĒTAJAI ZEMEI

Svētā Zeme!
Paldies, ka mūs turi un nes;
Paldies, ka mūs pieņem un apsedz;
Paldies par dīgstošajiem asniem,
Paldies par pilnajiem apcirkņiem!

Svētā Tēvutēvu Zeme!
Dod dāsnu ražu mūsu laukiem!
Dod mums veselību!
Vairo dzīvību!

To Rudens vienādību laikā un Baltu Vienības dienā no sirds Tev lūdzam.

 
Svētās Zemes svarīgākās robežpilsētas: Varšava–Rivne–Žitomira–Kijiva–Čerņihiva–Kurska–Orjola–Maskava–Tvera– Toropeca–Pleskava.


Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudzes Dižvadonis 

Inija Trinkūnienė
Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru