trešdiena, 2022. gada 7. septembris

Latvijas Dievturu sadraudzes atklātā vēstule

Rīgā, ¹2022. gada 9. mēneša 7. dienā

Latvijas Valsts prezidentam,
Tieslietu ministram
un Saeimas deputātiem

Atklāta vēstule.

 

Par Latvijas Valsts prezidenta ierosināto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā” Latvijas Dievturu sadraudze norāda:

Iesniegtie grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas (LPB) likumā nerisina reliģisko organizāciju statusa jautājumu attiecībā pret Latvijas valsti līdztiesīgā veidā to attiecinot uz visām organizācijām bez izņēmuma.

Tas ir vispārējs jautājums, kura pamatā ir valsts drošības un neatkarības nodrošināšana, kas jārisina “Reliģisko organizāciju likumā” nevis tikai vienas reliģiskās organizācijas speciālajā likumā.

Ja šādā situācijā tiek saskatīti apdraudējuma riski nacionālās drošības interesēm, tad tādi var rasties saistībā arī ar citām reliģiskajām organizācijām, kurām idejiskās vadības galvas organizācijas atrodas ārpus Latvijas, kas paģēr bezizņēmuma normatīvo regulējumu.

Ņemot vērā starptautisko situāciju, kurā parādās LPB neizlēmīgā un neskaidrā nostāja attiecībā pret Latvijas valsti, uzskatām, ka Ukrainas Radā iesniegts juridiski pareizāks likumprojekts — pārtraukt Maskavas patriarhātam pakļautās pareizticīgās baznīcas un ar to saistīto organizāciju darbību visā Ukrainā, atstājot pāris nedēļas šīm organizācijām pašām pieņemt lēmumu par saišu saraušanu ar Maskavu un pārformēšanos, vai arī tās tiek likvidētas.

Šāds risinājums Latvijā novērstu situāciju, kurā LPB varētu izvairīties paust skaidru nostāju attiecībā pret Krievijas agresiju un to atbalstošo Maskavas patriarhijas pareizticīgo baznīcu, ļautu mazgāt rokas nevainībā Maskavas priekšā, dodot iespēju Krievijas demagogiem tos pasludināt par Krievu pasaules “glābjamajiem” pareizticības svētajiem mocekļiem.

Skat. https://www.svoboda.org/a/v-ukrainskiy-parlament-vnesyon-zakonoproekt-o-zaprete-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi/31777435.html

Likumprojekts Ukrainas Radā https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276

 

Latvijas Dievturu sadraudzes vārdā —
dižvadonis Andrejs Broks

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru