piektdiena, 2021. gada 21. maijs

Paziņojums par Latvijas Dievturu sadraudzes saimju, puduru un ārpus saimēm reģistrēto saviešu pilnvaroto pārstāvju 2021. gada sapulci.


 Mīļie Latvijas Dievturu sadraudzes savieši!

2021. gada 5. jūnijā pulksten 15:00 (pierakstīšanās no 14.00) esat ielūgti piedalīties Latvijas Dievturu sadraudzes (LDS) (saimju, puduru un ārpus saimēm reģistrēto saviešu pilnvaroto pārstāvju) gada sapulcē, kuŗā ar balstiesībām piedalās gada biedra samaksu nokārtojušie savieši (10 eiro strādājošie, 4 eiro pensionāri).
Sapulcei varēs pieslēgties arī attālināti. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta tiem, kas būs pieteikušies.
Ņemot vērā epidemioloģiskās  situācijas mainīgos apstākļus, lūdzam iepriekš pieteikties par dalību. 
Pieteikties Uģim Nastevičam e-pastā jpn@inbox.lv , norādot vārdu, uzvārdu, kontaktus un piederību saimei un apliecinājumu par biedru naudas nomaksu. Uz šo pašu e-pastu Uģim jāiesūta arī pilnvaras:

  1. elektroniski parakstītā veidā;
  2. vai izdrukātā un ar roku parakstītā veidā, atsūtot ieskenētu vai nofotografētu kopiju (orģinālu nosūtot pa pastu uz adresi Brīvības gatve 356-40, Rīga LV-1006, Latvija)

Sapulces vieta - Svētes pagasta Bites.
Adrese atrodama šeit - https://svetesdraudze.wordpress.com/kontakti/

(pieteikumus runai un ieteikumus jāiesniedz rakstveidā).

Lūgums ierosinājumus kandidatūrām valdes sastāvam un pārlūku grupai iesūtīt iepriekš valdei.
Lūgums saimēm iesūtīt nākamā gada pasākumu plānu.
Aicinājums saimēm iepriekš iesūtīt iepriekšējā gada/posma notikumu pārskata vēstījumus.

Sadraudzes gada samaksu valde lūdz izdarīt laicīgi, lai lieki nekavētu reģistrāciju un pašu sapulci. Tas izdarāms bankā vai ar pārskaitījumu caur tīmekli LDS bankas kontā līdz 25. maijam ar norādi "biedru nauda". Tiem, kas nokavē šo termiņu, pie reģistrācijas vajadzēs uzrādīt bankas kvīti vai izdruku no atbilstošās lapas savā kontā.

Papildus ziedojot, maksājuma uzdevumā norādīt "ziedojums".

LDS bankas konts:
Reġ. Nr. 90000279525
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konta Nr. - LV10HABA0551018486000 

Ja kāds attaisnojošu un saprotamu iemeslu dēļ nevar ierasties, valde lūdz parūpēties par pārstāvniecības pilnvaru deleģējumu. Veidlapa šim nolūkam pielikumā. Ja individuāli vēlaties LDS kopsapulcē lemtajam pievienot savu balsi, tad uzticiet to kādam citam no savas saimes, deleģējot tam savas balss tiesības rakstveidā. Tas pats būtu jādara katrai saimei kopumā, lai tā būtu pienācīgi pārstāvēta.

LDS valde.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru