trešdiena, 2023. gada 3. maijs

Paziņojums par Latvijas Dievturu sadraudzes ¹2023. gada kopsapulci

Mīļie Latvijas Dievturu sadraudzes savieši!

Svētdien, ¹2023/05/28 (ierašanās 12.00, atklāšana 13.00) esat aicināti piedalīties Latvijas Dievturu sadraudzes saimju, puduru un ārpus saimēm reģistrēto saviešu pilnvaroto pārstāvju kopsapulcē, kurā ar balsstiesībām piedalās gada biedra samaksu veikušie savieši (10€ strādājošie, 4€ pensionāri). Sapulcei varēs pieslēgties arī attālināti. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta tiem, kas būs pieteikušies.

Pieteikties Uģim Nastevičam e-pastā jpn@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu, aktuālo kontaktinformāciju, piederību saimei un apliecinājumu par biedru naudas nomaksu. Uz šo pašu e-pastu jāsūta arī pilnvaras: elektroniski parakstītā veidā vai izdrukātā un ar roku parakstītā veidā, nosūtot ieskenētu vai nofotografētu kopiju (oriģinālu nosūtot pa pastu Sadraudzes valdei uz adresi Brīvības gatvē 356-40, Rīgā LV-1006).

Kopsapulces vieta — Svētes svētnīca Svētes pagasta Jaunbitēs (GPS 56.6244, 23.6828) https://svetesdraudze.wordpress.com/kontakti/

Lūgums saimēm iesūtīt nākamā gada norišu plānu un iepriekšējā gada/posma notikumu pārskata vēstījumus.

Gada samaksu aicinām veikt laicīgi, lai nekavētu reģistrācijas un kopsapulces norisi. Tas izdarāms bankā vai tīmeklī, veicot pārskaitījumu uz Sadraudzes bankas kontu līdz ¹2023/05/25 ar norādi "biedru nauda". Tiem, kas nokavē šo termiņu, pie reģistrācijas vajadzēs uzrādīt bankas kvīti vai izdruku no atbilstošās lapas savā kontā. Papildus ziedojot, maksājuma uzdevumā norādīt "ziedojums".

Latvijas Dievturu sadraudzes bankas konta rekvizīti:
Reġ. Nr. 90000279525
A/S Swedbanka
Kods: HABALV22
Konta Nr. — LV10HABA0551018486000

Ja attaisnojošu un saprotamu iemeslu dēļ nevarat ierasties, valde lūdz parūpēties par pārstāvniecības pilnvaru deleģējumu. Veidlapa ir izsūtīta saviešu e-pastos (ja neesat saņēmuši, lūgums ziņot jpn@inbox.lv). Ja individuāli vēlaties kopsapulcē lemtajam pievienot savu balsi, uzticiet to kādam citam no savas saimes, deleģējot tam balsstiesības rakstveidā. Tas pats darāms katrai saimei kopumā, lai tā būtu pienācīgi pārstāvēta.

Latvijas Dievturu sadraudzes valde

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru