sestdiena, 2023. gada 6. maijs

Aicinājums Saeimas deputātiem par Latvijas Dievturu sadraudzes tiesību nostiprināšanai Civillikumā

Rīgā, ¹2023. gada 5. mēneša 2. dienā

 Latvijas Dievturu sadraudze (LDS) ilgstoši ir iestājusies par dievturu tiesībām, ar  līdztiesisku regulējumu Latvijas Civillikumā, nodrošināt latviešiem iespēju noturēt latviskās godu tradīcijas vienlaikus saņemot arī valsts atzītu juridisko apliecinājumu. Latvijas Republikas Satversmes ievads paredz, ka Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido arī latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa. Satversmes ievads arī nosaka, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Jau gandrīz 100 gadus, turpinot izkopt un uzturēt latviskās garīgās dzīvesziņas tradīcijas, Dievturība ir vienīgā Latvijas nacionālā reliģija, kuras garīgais mantojums balstās latviešu nācijas tradicionālajā kultūrā un ir neatņemama latviešu dzīvās tradīcijas un kultūras mantojuma daļa.

Tomēr, LDS, esot Latvijā reģistrētai kā reliģiskai organizācijai, nav Latvijas likumos nodrošinātas pat tādas pašas iespējas, kā citu kultūru reliģijām.

Šobrīd jaunajam Saeimas sastāvam ir iespēja turpināt jau iepriekšējā Saeimas sasaukumā uzsākto un pirmajā lasījumā izskatīto LDS tiesību sakārtošanu Civillikumā. Aicinām Saeimas deputātus atbalstīt deputāta Andreja Ceļapītera Juridiskajā komisijā iesniegto ierosinājumu Civillikuma grozījumu likumprojektam, kas nostiprinātu dievturu tiesības savā zemē un iespējas tautas kultūras mantojuma dzīvotspējai un pastāvēšanai cauri gadsimtiem.

Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru