trešdiena, 2022. gada 22. jūnijs

Jāņi – tie esam mēs ar savu apliecinājumu mūsu gara brīvībai

 

Jāņi – latviešu tautas gadu simtos veltītais daudzinājums gaismai un saskaņai dabas plauksmes un auglības ritos un to atskaņai cilvēku dzīves norisēs. Jāņi ir saules gada kalendāra dabas norišu ritējuma vieni no 8 svinamajiem svētkiem senajā latviskās dzīvesziņas tradīcijā.

Jāņi – mūžīgā sevis atgriešana pie Dabasmātes klēpī pastāvošās Dieva noliktās kārtības, lai kādi dzīves ceļi būtu ieti, lai kādas reformācijas un deformācijas no ārējām ietekmēm būtu nākušas, tā ir atgriešanās pie savām saknēm, pie savas patības. Tā ir atgriešanās pie atskārsmes, ka tikai pašu dzīves gaitas pieredzē gūtās atziņas ļauj pasaulē skatīties patiesību redzošam acīm un gadsimtos krātā tautas dzīvesziņa ļauj atkal un atkal pār gadskārtu, pār laika metiem atdzimt un Jāņos to apliecināt līgotnēs.

Jāņi – tie esam mēs ar savu apliecinājumu mūsu gara brīvībai un vienotībai savas dzīvesziņas satversmē. Tie ir mūsu ģimeņu un dzimtu kopības svētki pār gadskārtu ejot tēvu tēvu mestās laipas.

Lai līgo visa pasaulīte un vieno mūs pār gadskārtu arvien kuplākos pulkos, zem ozoliem pinot Jāņu vainagus un iededzot Jāņu rituālu ugunskurus! Lai top!

Dedzi gaiši, Jāņ’ ugune, pār deviņi novadiņi,
Pār deviņi novadiņi, līdz saulīte rotāsies.

Latvijas Dievturu sadraudze

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru