otrdiena, 2021. gada 14. septembris

Baltu vienības diena šogad veltīta Rāmavas 1500 gadei

Rāmavas ilustrācija (Hartknoch 1686:116). Paziņojuma PDF — šeit


¹2021/09/03

Rīga–Viļņa


Latvijas Dievturu sadraudze
Senovės baltų religinė bendrija Romuva

Šogad aprit 1500 gadi kopš ¹⁰521. gada, kad dibināta Rāmava.

Latvijas un Lietuvas baltu dzīvesziņas reliģisko tradīciju turpinātāji aicina atzīmēt baltu Rāmavas svētvietas dibināšanu kā senāko liecību mūsu tautu vēsturē par reliģisko tradīciju pastāvēšanu centralizētā un organizētā veidā baltu kultūrtelpā. Tās pastāvēšana un vairākkārtīga pārvietošana uz ziemeļaustrumiem Lietuvas teritorijā, Romas pāvesta pārstāvēto bīskapu un Eiropas krustnešu ordeņu militārās ekspansijas rezultātā, liecina par tradīcijas pārmantošanu baltu kultūrtelpas plašā reģionā un tās nozīmību baltu tautu garīgajā patībā. Šogad Baltu vienības dienā, ¹2021/09/22 latvieši, lietuvieši, baltkrievi un prūši vienojušies svinēt Rāmavas dibināšanas pusotru tūkstošgadi.

Lai top!

Hroniku liecības, kas sniedz ieskatu par Rāmavas dibināšanu un nozīmi baltu kultūrtelpā.

¹⁰521. g.   – Rāmavas svētvieta tiek izveidota un līdz ¹1110. gadam atrodas Šventapilē prūšu teritorijā.
¹1110. g. –  Polijas karalis Boļeslavs III Rāmavas svētvietu iznīcina.               
¹1110. g. – ¹1294. g. – Rāmava vairākkārt (vismaz 6 reizes) tiek pārcelta uz Ziemeļaustrumiem.
¹1294. g. – Rāmava atrodas Romainiai ciemā pie Kauņas, kad to nodedzina krustneši ar visu ciemu Ragnītas komtura Ludviga fon Lībencella (Ludwig von Liebenzell) vadībā.
¹1413. g. – Rāmava atrodas pie Dubīsas upes, kad to pēc Polijas karaļa Jagaiļa pavēles noposta, sākoties Žemaitijas kristīšanai.[1]

Simons Grūnavs (Simon Grunau) Prūšu hronikā (1529) par ¹⁰521. g. raksta: “Brutens un Vidvuts pulcina savus gudrākos vīrus. Pēdējie vēlas karali un piedāvā Brutenam kļūt par tādu. Bet Brutens teic, ka nevarot, jo apņēmies kalpot visvarenajam Dievam, un par karali iesaka savu brāli Vidvutu, kurš priekšzīmīgi pārvaldīs visu tautu (..); viņš labprātāk godinātu svētos dievus nevis cilvēku ķildas. Vidvutu kronē par karali. Visa tauta un Vidvuts paziņo, ka Brutens būs viņu virsvadonis, un nosauc viņu par krīvu krīvu. (..) Visu zemi nosaukuši par Brutēniju, viņi nolemj kalpot un upurēt tikai saviem dieviem. Brutens ar savējiem ierīko dieviem īstu mājokli. Dievi bija 3 — Patols, Patrimps un Pērkons; viņu elki novietoti 6 olekšu resnā ozolā. Šo ozolu un krīva, zintnieku un visu vaidelošu, kas bija priesteri, mītni viņi nosauca par Rikojotu.”[2]

“ (..) Rikojota jeb Rāmava un krīva ar visiem vaidelošiem mājoklis (..)”[3]

Savukārt Dusburgas Pēteris (Peter von Dusburg) Prūsijas zemes hronikā (1326) norāda: “Nadruvā bija vieta vārdā Rāmava (..), kur dzīvojis kāds vārdā krīvs, ko godājuši gluži kā pāvestu, kas valda ticīgo vispārējo baznīcu. Viņa gribu vai rīkojumus ievērojusi ne vien iepriekšminētā [prūšu] tauta, bet arī leiši un citas Livonijas zemēs valdījušās tautas. (..) liela bijība iemantota ne vien no [tuvējiem] ļaudīm, bet arī no ķēniņiem, labiešiem un parastajiem iedzīvotājiem.”[4]

Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė Inija Trinkūnienė
Latvijas Dievturu sadraudzes Dižvadonis Andrejs BroksPaziņojuma PDF — šeit[1] Vaitkevičius, Vykintas. 2003. "Prussian Romuva Decoded". Cosmos 19:93–127.

[2] “(..) sie in landt nantten Brutenia und slecht alle beslossen nimande zu dienen und uz oppherenn ag ihren götthin. Do irst Brutteno im mit seinen götthin eine sonderliche wonunge baute. Der götthin woren 3, Patollo, Patrimpo, Perkuno, die stunden in einer eichen, dy 6 elen dicke war. Diese eiche und die wonung des crywen adir kyrwaidens mit allen seinen waidolotten, das woren priester, sie nantten Rickoyto." Grunau, Simon. 1876. "Preussische Chronik". 1–755. in Die preussischen Geschichtschreiber des XVI. und XVII. Jahrhunderts, ed. M. Perlbach. Leipzig: Duncker & Humblot. p.62.

[3] “(..) Rickoyott addir Romowo und die wonungk des kirwaiden mit allen waidlotten (..)” Grunau, Simon. 1876. "Preussische Chronik". 1–755. in Die preussischen Geschichtschreiber des XVI. und XVII. Jahrhunderts, ed. M. Perlbach. Leipzig: Duncker & Humblot. p.80.

[4] “scilicet in Nadrowia locus quidam dictus Romow (..), in quo habitabat quidam dictus Criwe, quem colebant pro papa, quia, sicut dominus papa regit universalem ecclesiam fide-lium, ita ad istius nutum seu mandatum non solum gentes predicte, sed et Lethowini et alie naciones Lyvonie terre regebantur. Tante fuit auetoritatis, quod (..) a regibus et nobilibus et communi populo in magna reverencia haberetur.”  Dusburg, Peter von. 1861. "Chronicon terrae Prussiae". 21–219. no Scriptores rerum Prussicarum, ed. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig: S. Hirzel. p.53–54.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru