otrdiena, 2021. gada 23. februāris

Jānim Veselim šopavasar 125. Aicinām piedalīties Veseļa lasījumos!


Šī gada pavasarī tuvojas ļoti nozīmīgas dzimšanas dienas atcere vienam no dievturības un baltu dievestības stiprinātājiem, kuplinātājiem, daudzinātājiem, rakstniekam Jānim Veselim. Jāņa Veseļa devums mūsu kopdomas uzturēšanā izpaudies vairākos literāros darbos. Latvijā zināmāki ir viņa teiksmainais romāns Trīs Laimes un krājums ar Niklāva Stunkes ilustrācijām Latvju teiksmas, Trimdā iznācis arī viņa biogrāfiskais romāns. Latvijā labi zināma ir arī Lūcijas Ķuzānes monogrāfija Saules koka meklētājs – par Jāņa Veseļa dzīvi un darbu.


Jānis Veselis dzimis Sēlijā, Neretas pagastā. Lai arī vecākiem savulaik dažādu iemeslu dēļ bieži nācies mainīt dzīvesvietas, tomēr tā allaž ir palikusi Sēlija. Bērnībās iepazītās senvietas – Runtiņu sils, Stulvja un Margas kalns, Stupeļu pilskalns vēlāk atraduši vietu teiksmainajā latvju senatnei veltītajā romānā Trīs laimes. Dzīves līkloči vēlāko rakstnieku aizveduši ne tikai pirmā pasaules kara laukos, bet jūtot dzimtenes, mīļās Latvijas bojāeju nācies pamest ne tikai dzimtās mājas un vecākus, bet arī ģimeni – sievu un bērnus. Taču līdz tam Jānis Veselis iepazinis latvju senticību un domubiedrus atradis dievturu kustībā. Tieši šai virzienā vērstie garīgie meklējumi devuši nopietnu ievirzi arī rakstnieka daiļradē. Tapis ne tikai romāns Trīs laimes, bet arī krājums Latvju teiksmas, kas dažos izdevumos iznācis ar krāšņām un latviskām Niklāva Strunkes ilustrācijām. Arī trimdas ceļos ASV, kur Jānis Veselis pavadījis dzīves pēdējos 12 gadus, dievturība viņam stāvējusi ļoti tuvu. Un kā Janīna Kursīte raksta biogrāfiskajā esejā romāna Trīs Laimes izdevumā (apgādā Sprīdītis 1991.gadā), “Jānis Veselis miris 1962.gada 18.maijā latviešu sarīkojumā Milvokos, publiskas uzstāšanās laikā ar Laimas vārdu uz lūpām. Paglabāts Kalamazū, Riversaidas kapsētā.”

Latvijas Dievturu Sadraudze sadarbībā ar Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrību JUMALA nolēmusi Jāņa Veseļa dzimšanas 125.atceri iezīmēt ar vairākiem pasākumiem un norisēm. Vienā no tiem, Veseļa lasījumos aicināts piedalīties ikviens no jums – kam tuva Veseļa daiļrade un viņa senticības un dievturības tēmām veltītā daiļrade. Tas ir ļoti vienkārši: jums jāatrod sev tuvs fragments no kāda no Veseļa darbiem – Trīs laimes, biogrāfiskā romāna vai kāda teiksma no Latvju teiksmām, vai arī fragments no L.Ķuzānes romāna Saules koka meklētājs, jāieraksta video, jāpublicē failiem.lv un saite jānosūta uz e-pastu saulegunta@gmail.com, norādot fragmenta avotu (un lappusi).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru