trešdiena, 2017. gada 20. septembris

BALTU KRIVULE – 2017. Noslēguma paziņojums

BALTU KRIVULE – 2017
LOKSTENES SVĒTNĪCA, PĻAVIŅU NOVADA KLINTAINES PAGASTS. 
VIRŠU MĒNEŠA 9.-10. DIENA, 2017
VADMOTĪVS – DARBS DARA DARĪTĀJU!
NOSLĒGUMA PAZIŅOJUMS.
BALTU GARĪGO KOPIENU PĀRSTĀVJI NO LATVIJAS un, LIETUVAS IR SATIKUŠIES LOKSTENES SVĒTNĪCĀ IKGADĒJĀ BALTU KRIVULĒ, LAI DAUDZINĀTU BALTU DIEVU UN NO SENČIEM MANTOTĀS GARĪGĀS UN TIKUMU VĒRTĪBAS. PĀRRUNĀJUŠI IEPRIEKŠĒJĀ GADA LAIKĀ IZDARĪTO, SASKAŅOJUŠI UZSKATUS UN VIENOJUŠIES PAR NĀKAMAJĀ GADĀ VEICAMAJIEM DARBIEM, NOLEMJAM:

  1. Lai veicinātu sadarbību ne tikai organizāciju vadības līmenī, bet arī biedru vidū, Baltu Krivule turpmāk tiks rīkota kā plaša ikgadēja kopā sanākšana, kur vienlaicīgi notiks gan baltu garīgo organizāciju pārstāvju sapulce, gan arī kā baltu tradīciju un garīgo vērtību iepazīšanas nometne pārējiem dzīvesziņas kopējiem.
  2. Atzīmējot Latvijas un Lietuvas jaunlaiku valstisko simtgadi, 2018.gadā sarīkosim kopēju svētku pasākumu un izveidosim apsveikuma video ar organizāciju pārstāvju vēlējumiem. Vienlaikus atgādināsim sabiedrībai, ka mūsu valstiskumam ir daudz senāka vēsture, kas balstīta kopējā baltu kultūrā. Latvieši un lietuvieši savulaik bija viena baltu tauta, ko sadalīja ārējs iebrukums, tāpēc pagātnes netaisnību novēršanai un nākotnes attīstības vārdā mūsu sabiedrībām un valstīm atkal jāapvienojas!
  3. Svinot Latvijas un Lietuvas valstiskumu, Baltu vienības dienu, un arī ikdienā neaizmirsīsim atbalstīt savus baltu brāļus Prūsijā, Gudijā un citviet. Iesaistīsim viņus kopējā baltu organizāciju darbā, uzklausīsim, mācīsimies un līdzdarbosimies viņu ieceru īstenošanā. Veidosim baltu kopīgās vēstures piemiņas dienu un svētku kalendāru.
  4. Balstoties uz mūsu garīgās tradīcijas vietējo izcelsmi, tikumisko vērtību un vēsturisko nepārtrauktību, turpināsimBaltu dievestības juridiskā statusa nostiprināšanu pašu valstīs (nacionālās reliģijas statusa iegūšana) un starptautiski (dalība ECER).
  5. Atbalstīsim baltu dzīvesziņas garīgo un tikuma vērtību iepazīšanu un uzturēšanu gan tradicionālās kultūras formās (amatu prasmju apguve, projekts –Baltu ceļš, kultūras maršruti u.c), gan mūsdienu vidē (mājas lapas, sociālie tīkli, attēli, video).
Organizāciju nozīmētie pārstāvji, kas iekļauti Baltu Krivules pārstāvju padomē, paliek organizāciju saziņas personas līdz nākamajai Baltu Krivulei. Noslēguma paziņojums nosūtāms arī pārējām baltu garīgo kopienu organizācijām Prūsijā un Gudijā, aicinot līdzdarboties savstarpējā saziņā, kā arī nolemjam Izglītības un zināšanu jautājumos apmainīties ar informāciju starp ieinteresētajām pusēm.
2018. gada Baltu Krivule notiks Lietuvā, un tās rīkošana tiek uzticēta baltu senās reliģijas (dievestības) biedrībai ROMUVAI.
Latvijas Dievturu sadraudze, Latviskās Dzīvesziņas centrs ZALTIS, Baltu senās reliģijas biedrība ROMUVA, Šauļu Dabas un kultūras mantojuma aizsardzības klubs AUKURAS.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru