svētdiena, 2020. gada 20. decembris

Latvijas Dievturu sadraudzes sveicieni saules ziemas saulgriežos un latviskajos Ziemassvētkos!


Kā balts sniegs Ziemassvētku rītā, kā jaunas cerības uz drīzu tikšanos, kā labas un siltas domas, kas vieno, lai atkal ienāk Dievs kā mirklis atskārsmes un padoms mūsu zemē, mūsu saimēs, un tautā. Lai atkal iegriežas jauns saules gadskārtas loks un Laima, kā saules gaisma jaunā dienā, atmodina kvēlām jūtām, tīrām domām un šķir ceļus jaunām iecerēm. Lai katra iecere uzdīgst kā jauns pavasara aizmetnis Zemes mātes Māras klēpī un katrs darbs ir apliecinājums viņas svētībai un pašu godaprātam. Lai katru dzimtu Māra svētī ar jauniem bērniem, kas savij ģimenes jaunām saitēm, un lai katram bērnam ir Mātes siltais glāsts un Tēva stiprais plecs. Lai mums visiem izdodas! 

Lai gaiši Ziemassvētki!

Andrejs Broks
Latvijas Dievturu sadraudzes dižvadonis.


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana